Intervare leverer fremgang i overskud

Intervare frigiver gæld hos datterselskabet Nemlig.com for 76 mio. kr.

Intervare ejer Nemlig com omsætning
Screendump: Intervare

Hvor datterselskabet Nemlig.com endnu har deres første regnskab i plus til gode, har moderselskabet Intervare til gengæld ingen problemer med at levere et overskud på at sælge, pakke og levere dagligvarer hjem til ældre og syge visiterede borgere.

Overskuddet på 1,85 mio. kr. for den ti måneders regnskabsperiode i 2016/17 kan måske synes beskedent sammenlignet med overskuddet på 4,2 mio. kr. tilbage i 2009/10, men det er det største overskud, selskabet har leveret i de seneste fem regnskaber. Og det er noget nær en fordobling af bundlinjen i forhold til forrige regnskab, der udviste et overskud på 955.000 kr.

I forhold til 2015/16 er omsætningen faldet med ca. 16,5 mio. kr. og udgør nu 107 mio. kr.

“Tilfredsstillende”
Intervare er stiftet i år 2000 og ejes af stifter og adm. direktør Stefan Plenge med en andel på 29 pct., mens mangemilliardær og forretningsmand Anders Holch Povlsen ejer de resterende 71 pct. af selskabet, og Intervare er ligeledes moderselskab for Nemlig.com.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at resultat er på niveau med forventningerne og betegnes som “tilfredsstillende”.

Heraf fremgår det ligeledes, at Intervare i det seneste regnskabsår har eftergivet et stort tilgodehavende på 76 mio. kr. hos datterselskabet Nemlig.com., som de kommende år vil fortsætte med at investere i at styrke og udbygge onlinesupermarkedet.

Ifølge regnskabet udgør personaleomkostninger ca. 23 mio. kr. fordelt på virksomhedens 300 medarbejdere. Herudover har Intervare dog viderefaktureret lønomkostninger til Nemlig.com for 90,5 mio, kr., fremgår det af regnskabet.