Industritillid faldt kra igt i oktober

I sidste uge fik vi nyt fra humøret i industrien, idet Danmark Statistik offentliggjorde tal for industritilliden for oktober.
Tallene viste, at industritilliden (sæsonkorrigeret) faldt fra -9 i september til -16 til oktober. Industritilliden har nu været negativ fem måneder i træk, og er på niveau med kriseårene i 2008-09.
Det lave niveau indikerer, at der er et udpræget sortsyn i industrien, og man kan derfor heller ikke regne med, at industrien kan trække væksten i dansk økonomi - den skal komme fra privatforbruget. Hvis man kigger lidt dybere i tallene, viser tallene, at det især er føde-, drikke- og tobaksvareindustrien, som trækker industritilliden markant ned. Vores beregninger viser, at konjunkturindikatoren for denne industri var med til at trække industritilliden 9,4 point ned.
Føde,drikke- og tobaksvareindustrien er blevet ramt af faldende priser som følge af større udbud, hårdere konkurrence og ikke mindst det russiske importforbud af europæiske fødevarer.
Tilsvarende trækker både metalindustrien og maskinindustrien industritilliden ned med henholdsvis 3,1 og 2,6 point. Metalindustrien og maskinindustrien er begge to konjunkturfølsomme brancher, og den negative vurdering her er altså i høj grad et udtryk for den økonomiske afmatning i Europa. Medicinalindustrien er omvendt set meget positive.
Det er vores vurdering, at industritilliden fortsat er alt for negativ, og at niveauet ikke afspejler den økonomiske virkelighed.
Dette syn understøttes blandt andet. af, at den danske industritillid ligger underdrejet i forhold til det tyske IFO-forventningsindeks, der måler humøret blandt de tyske industrivirksomheder.
Historisk set har disse to indeks fulgt hinanden godt, som følge af at Tyskland er Danmarks største eksportmarked. Med andre ord, når det går dårligt i Tyskland, går det også dårligt i Danmark, men lige nu ser det ud til, at dansk industri er mere negative end den tyske industri, hvilket ikke bør være tilfældet.
Dertil kommer også, at dansk industritillid ligger underdrejet i forhold til forbrugertilliden.
Det er ikke en naturlov, at de to indikatorer skal følges ad, men det er trods alt sjældent, at de fortæller to vidt forskellige historier. I oktober steg forbrugertilliden til 8,2, hvilket betyder, at forskellen mellem de to indikatorer er på sit højeste niveau i mange år.
Ledighed uændret i september
Nye tal for arbejdsmarkedet viste, at ledigheden stort set var uændret fra august til september. Således var der 133.100 fuldtidsledige i september, hvilket var et fald på 100 fuldtidsledige i forhold til måneden før. At ledigheden stort set var uændret i september skal ses som en normalisering efter det store fald i august. Grundlæggende er arbejdsmarkedet i fremgang, og vi venter en stigende beskæftigelse ind i 2015, om end af en mere beskeden karakter end tidligere ventet.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis