Ideen hentet fra New York

De mange medlemmer giver mulighed for et stort udbud, og varerne skal være så lokale som muligt og gerne økologiske.
I Park Slope er der så mange medlemmer, at man har råd til at have ansatte.
Derfor kan man drive det som et supermarked, der har åbent hver dag.
Efter et par forsøg på...