I storbyen

Midt på dagen gennem skoleåret lyder kantinen på Oehlenschlægergades Skole midt på Vesterbro i København af barnestemmer. Efter frokost er der igen tomt, men hver onsdag eftermiddag er der sceneskift, hvor lokale beboere gennem de sene eftermiddagstimer kommer for at hente grøntsager.
De...