Hvad ville Mark, Jeff og Jack mon gøre?

Kommentar af Niels Jensen, adm. dir. Dagligvareleverandørerne, DLF

Niels Jensen, direktør for Mærkevareleverandørerne

Hvordan ville forretningsmodellen for dagligvarehandlen mon se ud hvis den var formet af personer som Mark Zuckerberg, stifter af Facebook, Jeff Bezon, stifter af Amazon, eller af Jack Ma, stifter af Alibaba?

Svaret har vi naturligvis ikke, da de ikke har været en del af den rejse FMCG business har været i gennem og dermed ikke være med til at forme modellen.

Men virkeligheden er, at de kommer til at påvirke modellen for de kommende år. Om det er som direkte aktør i Danmark, ved vi endnu ikke, men det er klart, at den disruption, de står for, også kommer til at påvirke det danske dagligvaremarked.

”Disupt eller dø – Disrupt yourself – Disruptive Innovation”

Fraserne er mange, men mon det også gælder os som aktører i dansk dagligvarehandel? Eller er det nok, vi læser de rigtige bøger, går til de rigtige konferencer, følger de rigtige new feeds og følger de rigtige på twitter, så ved vi hvad fremtiden bringer?

Nej, vi bliver nødt til at erkende, at den nuværende model på en række områder vil blive udfordret, og hvis ikke vi udfordrer den, så er der andre der komme til at gøre det. Når vi taler om manglende innovation, så handler det ikke kun om produktinnovation, det er også vigtigt, men gør det ikke alene – det handler også om innovation af forretningsmodellen.

Lad os tage et eksempel: Tænk engang hvis tidligere nævnte tre personligheder, Mark, Jeff og Jack, skulle fastlægge NPI-processen – processen for New Product Introduction. Ville det så være en proces, hvor leverandøren udvikler et næsten færdigt produkt og præsenterer det for indkøberen 20-24 uger inden lancering osv?

Vil der mon gå 20-24 uger, fra produktet er præsenteret og klar til salg, inden forbrugerne får mulighed for at købe produktet? Ville det inkludere en proces, hvor det endelige produkt står klar fire uger inden start of shipment, fordi det er det endelige fysiske produkt der skal fotograferes? – i øvrigt med risiko for at produkterne har overskredet kravene til restholdbarhed, inden første ordre er afsendt.

Hvor lang tid ville det mon tage ovennævnte tre personligheder fra produktinnovationen blev skabt til den nåede forbrugeren?

Vi taler i vores branche ofte om at udnytte Current Best Practice, men er det ikke netop et mindset vi fremover må udfordre?

Holder den model i en disruptive verden?

Current Best Practice har ofte være nævnt i forbindelse med effektiv NPI, med vore venner fra Sverige som det gode eksempel. Synkroniserede listing-vinduer, så alle lancerer samtidig i hele markedet.

Ingen tvivl om at det er en effektiv proces, men i bund og grund har man taget Speed To Shelf, ud som konkurrenceparameter.

Hos vore venner i Norge, har man strømlinet processen, så alle følger samme proces og leadtimes. Alt sammen driver det effektivitet, men hvis markedet direkte eller indirekte udfordres af den forretningsmodel, som Zuckerberg, Bezon og Ma har – hvad så?

Forestiller vi os at Amazon har to indmeldelsesvinduer pr kategori om året – og i øvrigt venter 20-24 uger, fra et produkt bliver præsenteret, til sælges til forbrugeren?

NPI – processen var et eksempel, jeg tror, vi kan finde mange tilsvarende elementer i vores fælles forretningsmodel, som i fremtiden vil blive udfordret.

Morgendagens forbruger lever globalt online, og uanset hvad, så vil vores danske forretnings-model bliver udfordret af Mark, Jeff og Jack. Også selv om FMCG online kun forbliver under de 10 pct., som nogle – ikke jeg – mener, så vil det udfordre det etablerede setup.

Derfor må vi udfordre os selv og hinanden på innovation af den nuværende forretnings-modeller. Vi må disrupte vore forretningsmodeller og proces – og vi skal gøre det i et tæt samarbejde med fokus på den samlede værdikæde.

Vi overlever ikke på lang sigt, hvis vi bare flytter omkostningerne rundt i værdikæden. Så når vi disrupter os selv, skal det være med et fast blik på forbrugeren.