Huspriser falder i fem ud af 11 landsdele

Realkreditforenin
gen m.fl. offentlig
gjorde i sidste uge Boligmarkedsstatistikken for 4. kvartal sidste år.
Tallene fra Boligmarkedsstatistikken er interessante, fordi de belyser den regionale udvikling på boligmarkedet. Tallene viste, at huspriserne på landsplan faldt med 0,5% i 4. kvartal, mens huspriserne er steget med 1,5% over det seneste år. Dermed er husmarkedet på landsplan inde i en bedring, men prisfaldet på kvartalet illustrerer, at bedringen er skrøbelig. Tallene viser imidlertid også, at der fortsat er regionale forskelle på boligmarkedet, idet fremgangen over det seneste år ikke er bredt funderet. Således er priserne over det seneste år faldet i 5 ud af 11 landsdele. Når det er sagt, så er prisfaldene ikke dramatiske, og der er da også bedring at spore mange steder i landet. Bedringen på tværs af landet forventes at fortsætte i 2015 set i lyset af de rekordlave renter. Det er dog værd at understrege, at de rekordlave renter primært stimulerer de i forvejen dyre områder.
Fastkurspolitikken er aftaget
I løbet af sidste uge offentliggjorde Nationalbanken sin kvartalsoversigt for 1. kvartal 2015. Rapporten har været ventet med spænding, da det er den første rapport udgivet, efter at presset på fastkurspolitikken blusede op i midten af januar. Rapporten præciserede bl.a. , at presset på kronen i januar og februar primært kom fra indenlandske investorer. Således stod indenlandske investorer for godt 2/3 af valutaindstrømningen, mens udenlandske investorer stod for 1/3 af valutaindstrømningen.
Nationalbanken understregede desuden, at det akutte pres på kronen er aftaget markant på det seneste. Det kan også ses ved, at Nationalbanken har hævet de såkaldte foliorammer over to gange fra 37 mia. kroner til 173 mia. kroner. De danske banker kan placere deres penge i Nationalbanken til 0 % på såkaldte folioindskud, men kun op til et vist beløb. Resten skal forrentes til indskudsbevisrenten på -0,75%. Da bankerne har en betydelig mængde penge, som de skal placere hos Nationalbanken, så har den negative indskudsbevisrente ført til et stort pres på bankernes indtjening og dermed det
finansielle system.
Med de forhøjede foliorammer kan bankerne nu placere en større del af deres penge til en rente på 0%, hvilket altså mindsker omkostningerne hos de danske banker. Det er godt nyt,
da det styrker den finan
sielle stabilitet. At Nationalbanken har kunnet tillade sig det skyldes som nævnt, at presset mod kronen er aftaget i styrke.
At presset på fastkurspolitikken er taget af, er ikke det samme som, at det ikke kan blusse op igen. Der er derfor heller ingen tvivl om, at Danmarks Nationalbank følger markedet tæt, og om nødvendigt vil de lade valutareserven vokse yderligere i forsvaret for fastkurspolitikken. Det er vigtigt at understrege, at Nationalbanken ikke umiddelbart løber tør for virkemidler til at håndtere et opadgående pres på kronen, og dermed står fastkurspolitikken ikke til diskussion.
De udvidede foliorammer er alene udtryk for, at der lige nu er ro på, og dermed er frihedsgraderne i Nationalbanken større. Vi venter ingen renteændringer fra Nationalbanken det kommende år.