Huse og ejerlejligheder handles til høje priser

Danmarks statistik offentliggjorde i sidste uge tal for hus- og ejerlejlighedspriser på landsplan for marts måned. Tallene viste kraftige prisstigninger på huse og ejerlejligheder fra februar til marts på hhv. 2,3 % og 3 %.
Med offentliggørelsen af disse tal kan vi også gøre status på 1. kvartal 2015. Henover kvartalet er huspriserne steget med 3,4 % i forhold til 4. kvartal 2014, mens ejerlejlighederne er steget med 4 %. Sammenligner man med 1. kvartal 2014, er huspriserne steget med 6,3 % og ejerlejlighederne med 9,6 %. Tallene viser altså, at der har været fuld fart på boligmarkedet i 1. kvartal. Denne udvikling må først og fremmest tilskrives de ekstremt lave renter, der i løbet af 1. kvartal blot blev endnu lavere i forbindelse med presset på kronen i årets begyndelse - men også fremgangen på arbejdsmarkedet er med til at øge efterspørgslen efter boliger.
Prisstigningerne ser ud til at være spredt ud til flere dele af landet Danmarks Statistiks tal siger kun noget om prisudviklingen på landsplan og ikke noget om udviklingen på tværs af landet. I et godt stykke tid har prisstigningerne været forholdsvist koncentrerede om storbyerne, men Boligsidens statistik over husprisudviklingen i 1. kvartal viser prisstigninger i stort set alle landsdele. Dette gælder både, når man sammenligner 1. kvartal 2015 med 4. kvartal 2014 og med 1. kvartal 2014. Med andre ord ser det ud til, at fremgangen er ved at sprede sig til flere dele af landet. Med fremgang på boligmarkedet i flere dele af landet kan mange af de gældsplagede danske familier, der købte bolig kort før krakket, få mere luft i økonomien. Det kan være en af de afgørende faktorer for, der igen kan komme gang i privatforbruget herhjemme.
Ejendomspriser i top i København og Aarhus
De kraftige prisstigninger på ejerlejligheder skyldes især udviklingen i København og Aarhus, idet andre statistikker har vist, at der her har været kraftige prisstigninger i 1. kvartal. Det skyldes især, at priserne i byerne påvirkes mere af ændringer i renten - men også tilflytningen til netop disse byer har været en medvirkende faktor. Kombinerer man dette med de begrænsede muligheder for at øge udbuddet af boliger, giver dette ekstra opadgående pres på priserne.
Med så kraftige prisstigninger er det ikke overraskende, at diskussionen om faren for en kommende boligboble igen er kommet på dagsordenen. Vi mener dog ikke, at der er tale om en boble i hverken Aarhus eller København på nuværende tidspunkt. Med det sagt skal man dog som privatperson være yderst påpasselig med at gældsætte sig for hårdt, idet der ikke er nogen garanti for yderligere prisstigninger i fremtiden. Af potentielle faktorer, der kan give anledning til dæmpning af prisstigningerne er f.eks. muligheden for en fremtidig stigning i renten. Faldende priser kan presse privatøkonomien, uanset om der har været tale om en egentlig boble eller ej.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis