Højt humør hos de danske forbrugere

I sidste uge offentliggjorde Danmarks Statistik nye tal for forbrugertilliden. Forbrugertilliden måler, hvordan danskerne ser deres egen økonomiske situation og den økonomiske situation for landet som helhed. Tallene viste, at forbrugertilliden steg fra 7,8 i maj til 9,3 i juni, hvilket er det højeste niveau siden juni 2007, hvor forbrugertilliden også var på 9,3. Da detailsalget og dankortomsætningen også er stigende i øjeblikket, så må man konstatere, at der er ved at komme gang i det private forbrug. Der er flere forklaringer på den høje forbrugertillid og fremgangen i det private forbrug. Den vigtigste forklaring er nok, at fremgangen på boligmarkedet er ved at bide sig fast, og danskerne tør dermed i større grad skrue op for forbruget. Dertil kommer, at beskæftigelsen er svagt stigende og at de disponible indkomster ligeledes vokser.
Selvom lønvæksten er lav, så sikrer den lave infl ation realindkomstvækst, hvilket naturligvis også er med til at understøtte forbruget.
Dansk økonomi i fremgang
Der kom også nye tal for boligmarkedet i sidste uge, da Realkreditrådet mv. offentliggjorde Boligmarkedsstatistikken for 1. kvartal. På landsplan er boligpriserne steget med 0,4% henover kvartalet. Prisstigningen på landsplan dækker dog over regionale forskelle, som dog er mindre markante end for bare et år siden. I 55 kommuner ud af de 94 kommuner for hvilke der er tal på, lå huspriserne højere i 1. kvartal 2014 sammenlignet med 1. kvartal 2013.
Når man sammenligner 1. kvartal 2013 med 1. kvartal 2012, var det samme kun gældende for 43 kommuner. Når det er sagt, er der stadigvæk væsentlige forskelle. F.eks. bliver en bolig solgt væsentligt hurtigere i Region Hovedstaden end i resten af regionerne. Noget af forskellene på tværs af landet kan forklares ved, at der sker en stor tilfl ytning til de store byer, hvor bl.a. jobmulighederne er bedre.
Den væsentligste forklaring er dog, at renteniveauet er så lavt, at der ikke er stor forskel på ydelsen, om man bosætter sig i eller omkring de store byer eller i udkantsområdet.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis