Højere priser bag dagligvarevækst

Vækst-meldinger fra de store danske dagligvareaktører tidligere
på måneden pegede i den grad i retning af et begyndende opsving i
salget.
Men nu prikker Danmarks Statistik hul på
begejstrings-ballonen.
Ganske vist er det nu officielt bekræftet, at omsætningen af
fødevarer og andre dagligvarer i julemåneden december lå hele 4,6
procent over niveauet i samme måned året før.
Men lyseslukkerne i Danmarks Statistik peger samtidig på, at
priserne på de samme varer er steget mere – nemlig 5,0 procent
siden december 2009.
Renset for prisstigninger giver det faktisk en mindre
julesalgs-tilbagegang på 0,3 procent målt i mængder, mens den
samlede detailhandel har kunnet notere sig en tilsvarende lille
fremgang på 0,3 procent.
Afgifter trækker op
Dyrere råvarer har sammen med bl.a. højere chokolade- og
sukkerafgifter gjort fødevarerne 3,5 procent dyrere, men det er
først og fremmest 2010s afgiftsstigninger på cigaretter, tobak og
alko-sodavand, der løfter prisniveauet.
– Der har været en stigning på over 10 procent på alkoholiske
drikkevarer og tobak, og i og med, at de fylder over en femtedel af
dagligvaresalget, trækker de det hele op, forklarer Søren Kühl
Andersen, der har ansvaret for Danmarks Statistiks
detailomsætningsindeks.

Af Jesper Veber Knudsen
jeve@danskhandelsblad.dk
Læs mere i Dansk Handelsblad fredag