Høj pris for en nuanceret holdning?

Ugens kommentar af John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd

Foto: DSK

Siden offentliggørelsen af DSK’s 12 forslag til et Nationalt Tobaksforlig er jeg blevet beskyldt for alt fra at ville lukke alle landets kiosker til at forsvare de unges rygning.

Jeg har bestemt ikke noget ønske om det første – hvis der er tale om kiosker, som overholder landets lovgivning...