Handels- og medlemsbetingelser

Handels- og medlemsbetingelser for Dansk Handelsblad A/S

Generelt

Nedenstående vilkår gælder for alle medlemskaber tegnet hos Dansk Handelsblad A/S. Ved køb af medlemskab accepterer du Dansk Handelsbladsbetingelser, som vi forudsætter, at du har læst på forhånd.

Fakturering og betaling

Medlemskaber faktureres én gang årligt. Betalingsfrist for opkrævninger er 14 dage netto. Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes påmindelse om betaling, som pålægges et administrationsgebyr.  Medlemskabet fornyes automatisk. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse. Ved fakturaændringer pålægges ligeledes et administrationsgebyr.

Adresseændringer

Vi får løbende tjekket vores adressekartotek, men vi sætter stor pris på, at du meddeler ny adresse pr. mail til adm@dhblad.dk, så du får Dansk Handelsblad til tiden og på rette adresse.

Digital adgang

Adgang til Dansk Handelsblads digitale tjenester er personlig og giver adgang for én bruger. Du kan læse Dansk Handelsblad fra op til 3 forskellige enheder, f.eks. PC, tablet eller smartphone. Misbrug medfører, at din adgang lukkes uden kompensation. Derfor, hvis man ønsker flere brugere, skal der oprettes et medlemskab til hver bruger.

Hvis du oplever problemer med at logge ind eller ønsker et andet password, kan du kontakte os på adm@dhblad.dk eller ved at ringe til os på tlf. 86 15 80 11.

Levering og reklamation

Den trykte avis leveres som udgangspunkt med Bladkompagniet enten fredag eller søndag i udgivelsesugen. Øvrige medlemmer får avisen leveret via grossister. Levering til adresse i udlandet tillægges forsendelsesomkostninger. Reklamation over manglende levering kan sendes til adm@dhblad.dk eller ved at ringe til os på tlf. 86 15 80 11. Erstatningseksemplar vil omgående blive fremsendt i kuvert eller efterleveret med Bladkompagniet.

Ved medlemskab med digital adgang er der inkluderet en mail, der oplyser når en ny e-avis er online. Denne notifikation kan afmeldes ved at klikke nederst i mailen.

Fortrydelse

I første medlemsperiode kan købet fortrydes inden for 14 dage. Et medlemskab, som er tegnet til kampagnepris, vil efter den første periode fortsætte til den gældende listepris. Det er medlemmets ansvar at opsige medlemskabet, hvis det ikke ønskes længere. Medlemskaber på prøve stopper automatisk efter endt periode. Du skal være opmærksom på, at den almindelige fortrydelsesret på 14 dage ikke gælder, efter at du har tilgået produkter fra din profil via Dansk Handelsblads digitale tjenester. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af 14-dages fristen meddele dette på adm@dhblad.dk eller ved telefonisk henvendelse på 86 15 80 11.

Opsigelse

Et medlemskab er altid forudbetalt og løber, til det opsiges. Medlemskabet kan altid opsiges til udløb af indeværende periode, senest 14 dage før. Opsigelse skal ske ved at sende en mail til adm@dhblad.dk eller ved telefonisk henvendelse på 86 15 80 11. Under alle omstændigheder vil vi meget gerne have en mailadresse, til hvilken vi kan sende en bekræftelse på opsigelsen. Det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale den fremsendte faktura. Dansk Handelsblad forbeholder sig retten til at stoppe medlemskabet ved misligholdelse. Uanset opsigelse, er du som medlem til enhver tid forpligtet til at betale for den periode, hvor du har haft adgang til produktet. Returnering af blade eller nægtet modtagelse af blade over for vores distributør fritager dig ikke for betaling. Hvis du har flere medlemskaber, og opsiger et enkelt i løbet af medlemsperioden, fratrækkes de ikke leverede numre på den næste faktura.

Kampagnebetingelser

Ved kampagnetilbud er tilbuddet kun gældende, hvis husstanden ikke har haft medlemskab inden for de sidste 6 måneder. Ved kampagneophør fortsætter medlemskabet til normalpris.

Forbehold

Der tages forbehold for pris-, moms- og ændringer i forsendelsomkostninger, udsolgte varer samt ændringer af medlemsbetingelser. Vi accepterer kun bestillinger fra personer over 18 år. Er du under 18 år, skal du have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift. Reklamer og indstik fra Dansk Handelsblad og samarbejdspartnere kan forekomme og anses som en del af bladet. Denne form for reklamer kan ikke fravælges.

********

Købsbetingelser (enkeltstående køb via Dansk Handelsblads webshop)

Ved køb af visse produkter på Dansk Handelsblads website oprettes der samtidig en profil. Dine køb vil være tilgængelige efter login med dit personlige brugernavn og password. Bemærk, at du kun kan logge på tre forskellige devices. (PC, smartphone, tablet o.l.) Når du køber produkter via Dansk Handelsblads website, indgår du en aftale med Dansk Handelsblad A/S, CVR-nr. 13255598, Fenrisvej 11, DK-8230 Åbyhøj. Når du har foretaget et køb, modtager du en faktura via e-mail. Du bør gemme denne e-mail, da kvitteringen er dit bevis for dit køb.

Er der fejl eller mangler ved produktet, kan Dansk Handelsblad kontaktes på adm@dhblad.dk eller på tlf. 86 15 80 11. Husk at oplyse relevant identifikation, så vi lettere kan finde frem til dit køb.

Du skal være opmærksom på, at den almindelige fortrydelsesret på 14 dage ikke gælder, efter at du har tilgået produkter fra din profil. Det skyldes, at dit køb anses for at være taget i brug. Hvis du ikke tilgår dit køb, har du 14 dages fortrydelsesret, fra du har modtaget en kvittering for dit køb fra Dansk Handelsblad. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af 14-dages fristen meddele dette på adm@dhblad.dk, tlf. 86 15 80 11 eller pr. post til Dansk Handelsblad A/S Fenrisvej 11, 8230 Åbyhøj.

Køber du et medlemskab af Dansk Handelsblad via Dansk Handelsblads website – print og online eller udelukkende online – skal du være opmærksom på, at medlemskabet automatisk vil blive fornyet, med mindre det opsiges senest 14 dage før betalingsperiodens udløb.

Produkter må ikke kopieres eller videregives, og alt indhold på Dansk Handelsblads digitale tjenester er ophavsretligt beskyttet. Produkter købt fra Dansk Handelsblads website må kun benyttes til personligt brug. Herved forstås bl.a., at enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af produkterne kun må finde sted med udtrykkelig tilladelse fra Dansk Handelsblad.

Når du opretter en profil i forbindelse med køb af produkter på Dansk Handelsblads website, registrerer vi de oplysninger, du afgiver. Oplysninger, der er obligatoriske i forbindelse med købet, er tydeligt markeret i bestillingsformularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt. Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bliver ikke videregivet, medmindre du har givet særskilt accept hertil.

Dansk Handelsblad vil bestræbe sig på, at Dansk Handelsblads website og hertil knyttede produkter er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, eller tab påført på anden måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget fejlagtigt brug.  Dansk Handelsblad er endvidere ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Dansk Handelsblad som forsætligt eller groft uagtsomt. Dansk Handelsblad kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Køb, der gennemføres via Dansk Handelsblads website, er underlagt dansk ret, og enhver tvist, der måtte opstå i tilknytning til købet, skal afgøres ved de danske domstole.

Varen, du køber, bliver leveret, når bestillingen er registreret.