Handels- og abonnementsbetingelser

Handels- og abonnementsbetingelser for Dansk Handelsblad A/S

Generelt

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer på trykte og digitale udgivelser eller en kombination heraf tegnet hos Dansk Handelsblad A/S. Ved køb af abonnement accepterer du Dansk Handelsblads abonnementsbetingelser, som vi forudsætter, at du har læst på forhånd.

Fakturering og betaling

Abonnementer faktureres én gang årligt. Betalingsfrist for abonnementsopkrævninger er 14 dage netto. Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes påmindelse om betaling, som pålægges et administrationsgebyr.  Abonnementet fornyes automatisk. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse af abonnementet. Ved fakturaændringer pålægges ligeledes et administrationsgebyr.

Abonnementsændringer

Vi får løbende tjekket vores adressekartotek hos Post Danmark, men vi sætter stor pris på, at du meddeler ny adresse pr. mail til adm@dhblad.dk, så du får Dansk Handelsblad til tiden og på rette adresse.

Digital adgang

Adgang til Dansk Handelsblads digitale tjeneste er personlig og giver adgang for én bruger. Du kan læse Dansk Handelsblad fra op til 3 forskellige enheder, f.eks. PC, tablet eller smartphone (evt. ved at downloade vores App fra App Store eller Google Play). Misbrug medfører, at din adgang lukkes uden kompensation. Derfor, hvis man ønsker flere brugere, skal der oprettes et abonnement til hver bruger.

Hvis du oplever problemer med at logge ind eller ønsker et andet password, kan du kontakte os på adm@dhblad.dk eller ved at ringe til os på tlf. 86 15 80 11.

Levering og reklamation

Den trykte avis leveres som udgangspunkt som magasinpost med Post Danmark enten fredag eller lørdag i udgivelsesugen. Øvrige abonnenter får avisen leveret via grossister. Levering til adresse i udlandet tillægges forsendelsesomkostninger. Reklamation over manglende levering kan sendes til adm@dhblad.dk eller ved at ringe til os på tlf. 86 15 80 11. Erstatningseksemplar vil omgående blive fremsendt i kuvert.

Fortrydelse

I første abonnementsperiode kan købet fortrydes inden for 14 dage. Et abonnement, som er tegnet til introduktionspris, vil efter den første periode fortsætte til den gældende abonnementspris. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere. Prøveabonnementer på en måned eller derunder ophører automatisk efter endt prøveperiode. Du skal være opmærksom på, at den almindelige fortrydelsesret på 14 dage ikke gælder, efter at du har tilgået produkter fra din profil hos Dansk Handelsblads online-tjenester. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af 14-dages fristen meddele dette på adm@dhblad.dk eller ved telefonisk henvendelse på 86 15 80 11.

Opsigelse

Et abonnement er altid forudbetalt og løber, til det opsiges. Abonnementet kan altid opsiges til udløb af indeværende abonnementsperiode, senest 14 dage før. Opsigelse skal ske ved at sende en mail til adm@dhblad.dk eller ved telefonisk henvendelse på 86 15 80 11. Under alle omstændigheder vil vi meget gerne have en mailadresse, til hvilken vi kan sende en bekræftelse på opsigelsen. Det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale den fremsendte faktura. Dansk Handelsblad forbeholder sig retten til at stoppe abonnementet ved misligholdelse. Uanset opsigelse, er du som abonnent til enhver tid forpligtet til at betale for den periode, hvor du har haft adgang til produktet. Returnering af blade eller nægtet modtagelse af blade over for Post Danmark fritager dig ikke for betaling. Hvis du har flere abonnementer, og opsiger et enkelt abonnement i løbet af abonnementsperioden, fratrækkes de ikke leverede numre på den næste faktura.

Kampagnebetingelser

Ved kampagnetilbud er tilbuddet kun gældende, hvis husstanden ikke har haft abonnement inden for de sidste 12 måneder. Ved kampagneophør fortsætter abonnementet til normalpris.

Forbehold

Der tages forbehold for pris-, moms- og portoændringer, udsolgte varer samt ændringer af abonnementsbetingelser. Vi accepterer kun bestillinger fra personer over 18 år. Er du under 18 år, skal du have en skriftlig bestilling med forældres/værges underskrift. Reklamer og indstik fra Dansk Handelsblad og samarbejdspartnere kan forekomme og anses som en del af bladet. Denne form for reklamer kan ikke fravælges.

********

Købsbetingelser (enkeltstående køb på Dansk Handelsblads webshop)

For at købe og benytte produkter via Dansk Handelsblads webshop skal man være tilsluttet internettet, og produkterne tilgås online, medmindre man har købt et trykt produkt som f.eks.  abonnement på den trykte udgave af Dansk Handelsblad. Du skal være mindst 18 år for at købe produkter, der udbydes af Dansk Handelsblad. Ved bestilling af varer eller produkter bekræfter du, at du er fyldt 18 år.

Ved køb af visse produkter på Dansk Handelsblads webshop oprettes der samtidig en profil. Dine køb vil være tilgængelige efter login med dit personlige brugernavn og password. Bemærk, at du kun kan logge på tre forskellige devices. (PC, smartphone, tablet o.l.)  Du kan benytte VISA, Mastercard eller Dankort. Når du køber produkter via Dansk Handelsblads webshop, indgår du en aftale med Dansk Handelsblad A/S, CVR-nr. 13255598, Fenrisvej 11, DK-8230 Åbyhøj. Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering via e-mail. Du bør gemme denne e-mail, da kvitteringen er dit bevis for dit køb. Kvitteringen svarer til indholdet af den dokumentation, som Dansk Handelsblad opbevarer om den indgåede aftale, men Dansk Handelsblad opbevarer ikke oplysningerne om din ordre på en måde, så du senere kan rekvirere en kopi af kvitteringen. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk.

Er der fejl eller mangler ved produktet, kan Dansk Handelsblad kontaktes på adm@dhblad.dk eller på tlf. 86 15 80 11. Husk at oplyse ordrenr., fulde navn eller lignende relevant identifikation, så vi lettere kan finde frem til dit køb.

Du skal være opmærksom på, at den almindelige fortrydelsesret på 14 dage ikke gælder, efter at du har tilgået produkter fra din profil hos Dansk Handelsblads webshop. Det skyldes, at dit køb anses for at være taget i brug. Hvis du ikke tilgår dit køb, har du 14 dages fortrydelsesret, fra du har modtaget en kvittering for dit køb fra Dansk Handelsblad. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af 14-dages fristen meddele dette på adm@dhblad.dk, tlf. 86 15 80 11 eller pr. post til Dansk Handelsblad A/S Fenrisvej 11, 8230 Åbyhøj.

Køber du et årsabonnement på Dansk Handelsblad via Dansk Handelsblads webshop – print og online eller udelukkende online – skal du være opmærksom på, at abonnementet automatisk vil blive fornyet, med mindre du opsiger dit abonnement senest 14 dage før betalingsperiodens udløb.

Produkter må ikke kopieres eller videregives, og alt indhold på Dansk Handelsblads webtjenester er ophavsretligt beskyttet. Produkter købt fra Dansk Handelsblads webshop må kun benyttes til personligt brug. Herved forstås bl.a., at enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af produkterne kun må finde sted med udtrykkelig tilladelse fra Dansk Handelsblad.

Når du opretter en profil i forbindelse med køb af produkter på Dansk Handelsblads webshop, registrerer vi de oplysninger, du afgiver. Oplysninger, der er obligatoriske i forbindelse med købet, er tydeligt markeret i bestillingsformularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt. Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bliver ikke videregivet, medmindre du har givet særskilt accept hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.

Dansk Handelsblad vil bestræbe sig på, at Dansk Handelsblads webshop og hertil knyttede produkter er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at en bruger har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.  Dansk Handelsblad er endvidere ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Dansk Handelsblad som forsætligt eller groft uagtsomt. Dansk Handelsblad kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Køb, der gennemføres via Dansk Handelsblads webshop, er underlagt dansk ret, og enhver tvist, der måtte opstå i tilknytning til købet, skal afgøres ved de danske domstole.

Varen, du køber, bliver leveret, når betalingen er registreret.