Hård kritik af tilbudsaviser

En rapport udarbejdet af to forskere fra Copenhagen Business School peger på, at tilbudsaviser er dyre for forbrugerne, ineffektive, miljøbelastende, konkurrenceforvridende og hæmmer innovation i dagligvarebranchen.
– Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen angiver, at danskerne betaler otte til ti procent for meget for dagligvarer. En stor del af overprisen skyldes ifølge vores beregninger tilbudsaviserne og det store system, som ligger bag dem, siger ekstern lektor ved CBS Per Østergaard Jacobsen. Henrik Hyltoft, markedsdirektør i Dansk Erhverv, afviser imidlertid kritikken. Effektmålinger viser, at tilbudsaviserne er effektive, og var de det ikke, ville man naturligvis skifte strategi, forklarer han.