Grønlandske hellefisk får MSC-mærke

Grønlandske hellefisk fra Vestgrønland får den bæredygtige MSC-certificering

Grønlandske hellefisk har fået det blå MSC-mærke for bæredygtigt fiskeri Illustration: MSC

I sidste uge fik det udenskærs fiskeri efter hellefisk i Vestgrønland tildelt det blå MSC-miljømærke som det første hellefiske-fiskeri i verden.

MSC-certificeringen garanterer, at der ikke sker overfiskeri, og at der stilles krav til, at fiskeriet dokumenterer og minimerer bifangst af sårbare arter og påvirkning af sårbare marine områder.

Langsigtet bæredygtighed
Med MSC-certificeringen af hellefisk får de grønlandske myndigheder klare linjer for, hvordan de kan bakke fiskeindustrien op i sin målsætning om at sikre en langsigtet bæredygtighed i det grønlandske fiskeri og leve op til kravene fra MSC.

– Det er en stor og vigtig sejr for de grønlandske fiskere, at man nu efter flere års indsats har fået MSC-certificeret det udenskærs fiskeri efter hellefisk i Vestgrønland. Fra WWF ønsker vi de grønlandske fiskere og organisationen Sustainable Fisheries Greenland tillykke, lyder det fra WWF Verdensnaturfondens medarbejder i Nuuk, Kaare Winther Hansen.

I forvejen er det vestgrønlandske fiskeri efter rejer og stenbider MSC-mærket.

Fiskeri udgør cirka 90 procent af Grønlands eksportindtægter.