Gratis workshop: Kend din CSR-værdi

Med to enkle redskaber kan virksomheder nu måle og synliggøre værdien af deres sociale ansvar. Tilmeld dig workshop nu

Har du ansatte i din butik, som kom fra offentlig forsørgelse, har du sparet samfundet for penge.

VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar og videns- og netværkshuset Cabi har udviklet to konkrete værktøjer til at måle værdien af socialt ansvar, og de præsenteres på fem gratis workshops landet over.

På de fem workshops introduceres en benchmarking-model, som fortæller, hvor god den enkelte virksomhed er til at inkludere og fastholde udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Benchmarkingmodellen er udviklet i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og den findes i VITAS, som rigtig mange virksomheder allerede kender i dag, hvis de har et samarbejde med jobcentret om fx praktikanter eller ansatte med løntilskud.

Med Den Sociale Beregner kan virksomheder sætte tal på samfundsansvaret. Det sker ved at udregne den gevinst, som virksomheder bidrager til samfundet med, når de ansætter mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Gevinsten måles i

1) Sparede udgifter til offentlig forsørgelse.

2) Øgede skatteindtægter.