Grænsehandel undervurderet med 40 pct

Danskerne køber på årsbasis øl og sodavand, slik, vin og spiritus til billige priser for seks mia. kr. årligt i grænsesupermarkederne syd for den dansk-tyske grænse.
Det er betydeligt mere end Skatteministeriet hidtil har skønnet.
For første gang giver den største aktør inden for...