Grænsehandel til seks mia. kr. årligt

Danskerne lægger hvert år seks mia. kr. i grænsebutikkernes kasser, når de suser sydpå i bil for at tanke op med billige drikkevarer og slik.
Det fastslår Skatteministeriet i den seneste opgørelse over grænsehandlens omfang, "Status over grænsehandel 2014", som blev offentliggjort i slutningen af januar.
Dermed opjusterer Skatteministeriet sine tidligere tal for danskernes grænsehandel i de tyske grænsebutikker. I den foregående opgørelse fra 2012 skønnede ministeriet, at grænsehandlen med nydelsesmidler inkl. illegal handel udgjorde ca.
fire mia. kr. i 2011.
Det er en forskel på to mia. kr. svarende til en forskel på 50 pct.
Artikelserie
Dansk Handelsblad vil i en række artikler se nærmere på omfanget af danskernes grænsehandel. Artiklerne vil komme rundt om forskellige sider af grænsehandlen og de varegrupper og services, som især tiltrækker danske forbrugeres lyst til at køre forbi de lokale dagligvarebutikker for i stedet at sætte kursen mod Padborg, Kruså og Puttgarden.
Målet for danskernes indkøbsture til grænsebutikkerne syd for den dansk-tyske grænse er at købe nydelsesmidler. Den gennemsnitlige grænsehandlende køber sjældent andre varer som modetøj, sko og forbrugerelektronik på disse målrettede indkøbsture. Det gælder derimod nydelsesmidler som øl og vin, spiritus og sodavand, som om salget af sodavand er faldet, slik og chokolade.
I de nye tal for grænsehandlen med nydelsesmidler er den illegale handel ikke inkluderet.
Fleggaards tal
Skatteministeriet forklarer i sin nyeste grænsehandelsrapport, at man bl.a. bygger sine skøn på oplysninger, som grænsehandlens største aktør, Fleggaard-koncernen, fremkom med sidste efterår.
I forhold til tidligere indgår Fleggaards tal nu med større vægt i opgørelsen, hvor ministeriet også bruger
flere andre kilder.
Fleggaard opgør deres omsætning fra grænsehandlen til godt tre mia. kr. årligt - stigende fra 3,18 mia. kr. i 2011/12 til ca. 3,25 mia. kr. i 2013/14.
Grænsehandelsbutikkerne har først og fremmest danske kunder, men sælger også en del til primært svenske forbrugere. Fleggaard når frem til, at det samlede grænsehandelsmarked i Tyskland er omkring otte mia. kr. , hvoraf salget til danskerne udgør knap seks mia. kr. , mens salget til andre nationaliteter, bl.a. svenskere og nordmænd, udgør omkring to mia. kr.
Skatteminister Benny Engelbrecht (S) mener, at grænsehandlen er stabil, selv om afgifterne ændrer sig.
- Vi skal i afgiftspolitikken sikre en god balance mellem hensynet til bl.a. sundhed og den offentlige økonomi på den ene side og undgå usund grænsehandel på den anden. Jeg mener, at vi har ramt den balance, sagde han i januar.
FOKUS PÅ GRÆNSEHANDEL
Dansk Handelsblad vil i en serie artikler fokusere på grænsehandlen med nydelsesmidler, som primært finder sted syd for den dask-tyske grænse, men som også foregår i Sverige, når det gælder især slik.
Vi vil i en række artikler se på de resultater, som Skatteministeriet er nået frem til i sin "Status over grænsehandlen 2014".
Ifølge Skatteministeriet er der tale om grænsehandel, når danske turister køber toldfri varer i en lufthavn fjernt fra Danmark og modetøj i Milano såvel som når talrige danskere kører i bil eller bus med destionation Padborg eller Puttgarden.
Skatteministeriet oplyser, at grænsehandel med nydelsesmidler udgør omkring 40 pct. af den samlede grænsehandel. Hertil kommer den illegale handel med nydelsesmidler. Den resterende andel af grænsehandlen er isør tøj og serviceydelser som f.eks. tandlægebesøg og bilreparationer samt kosmetik og parfume.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis