Grænsehandel på sit næsthøjeste niveau

Danskernes indkøb af billige øl og sodavand, slik og vin faldt med 7, 7 pct. fra 2012 til 2013, men grænsehandlen med nydelsesmidler primært i de tyske grænsesupermarkeder er alligevel på sit næsthøjeste niveau siden 2008.
De helt store sællerter i grænsesupermarkederne er øl,...