Grænsehandel på sit næsthøjeste niveau

Danskernes indkøb af billige øl og sodavand, slik og vin faldt med 7, 7 pct. fra 2012 til 2013, men grænsehandlen med nydelsesmidler primært i de tyske grænsesupermarkeder er alligevel på sit næsthøjeste niveau siden 2008.
De helt store sællerter i grænsesupermarkederne er øl, sodavand og chokolade og slik, men mens salget af øl og sodavand er faldet fra 2012 til 2013, er salget af slik vokset.
Det fremgår af den nye grænsehandelsrapport, som skatteminister Benny Engelbrecht (S) har offentliggjort.
Rapporten har været ventet med spænding. Den skulle have været offentliggjort sidste efterår, men er blevet udskudt i nogle omgang og kommer så nu med et halvt års forsinkelse.
Stigning
Ser man isoleret på grænsehandlen med afgiftsbelagte nydelsesmidler som øl, vin, spiritus og slik, er danskernes indkøb fortsat stort.
Mens danskerne i 2008 købte for ca. 3, 4 mia. kr. nydelsesmidler især i grænsesupermarkederne syd for grænsen, lå tallet i 2013 på ca. 4, 3 mia. kr. - kun overgået af 2012, hvor grænsehandlen med nydelsesmidler lå på 4, 7 mia. kr.
Det er en stigning på 27 pct. på seks år, dog med et fald fra 2012 til 2013 på 7, 7 pct.
Grænsehandel med nydelsesmidler udgør knap 40 pct. af danskernes samlede grænsehandel. Sodavand og øl er - eller var frem til 2013 - de mest købte nydelsesmidler.
I 2013 brugte danskerne
således flest penge på at
grænsehandle øl og sodavand, som hver udgjorde omkring 20 pct. af grænsehandlen med nydelsesmidler.
Eller sagt med andre tal, så blev der brugt omkring 900 mio. kr. på at grænsehandle henholdsvis øl og sodavand.
Herefter kommer cigaretter samt chokolade og slik, som hver udgjorde omkring 15 pct. af grænsehandlen med nydelsesmidler. Det svarer til omkring 700 mio. kr.
Sodavandsalget
Sodavandsafgiften blev fjernet med virkning fra 1. januar 2014, men Skatteministeriet har endnu ikke tallene for grænsehandlen med sodavand for 2014.
Sodavandsafgiften blev halveret allerede i midten af 2013, og det afspejler sig øjensynligt i Skatteministeriets tal for grænsehandlen.
Grænsehandlen med sodavand faldt nemlig med ca. 10 pct. fra 2012 til 2013. Samtidig siger Fleggaard og andre grænsesupermarkeder dog, at de oplevede en stigning på totre pct. i 2013.
Det er især danskernes indkøb af chokolade og slik, der er steget år for år. Grænsehandlen med chokolade og slik er steget fra 415 mio. kr. i 2008 til 620 mio. kr. i 2013. Det er en stigning på 49, 4 pct. på seks år.
Grænsehandelsrapporten afslører, at den illegale handel med chokolade og slik er steget med 50 pct. på bare tre år. Den illegale handel med chokolade og slik skønnes af Skatteministeriet til at være steget fra ca. to mio. kilo i 2011 til ca. tre mio. kilo i 2013.
GRÆNSEHANDEL MED NYDELSESMIDLER
4.5004.2504.0003.7503.5003.2503.000
200820092010
Kilde: Skatteministeriet 2015
201120122013

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis