Hvor godt husker du dit yndlingslogo?

Ugens kommentar, Ellen Breddam, varemærkechef, Plougmann Vingtoft

Foto: Plougmann Vingtoft

Det kan være svært at huske ansigter og navne på mennesker, og selv med varemærker kan der være store problemer, specielt hvis virksomheden skifter visuel identitet.

Et eksempel er virksomheden Dong Energy, som for nylig har skiftet navn til Ørsted med dertil hørende ny brandidentitet.

Navneforandringen er en hyldest til den verdensberømte dansker H.C. Ørsted, der bl.a. opdagede elektromagnetismen og et nødvendigt skifte, der afspejler virksomhedens mål om at gå forrest i kampen for en verden udelukkende baseret på grøn energi.

En vision, der hænger dårligt sammen med navnet Dong, som er en sammentrækning af Dansk Olie og Naturgas og et levn fra de dage, da energiselskabet primært satsede på olie- og gasproduktion.

Med det nye Ørsted-brand siger man også farvel til Dong-logoets karakteristiske røde farve. I stedet har man valgt at bruge farven blå, der har referencer både til virksomhedens skyhøje ambitioner og til himlen og luften, der er vindens domæne.

En dristig satsning, hvis man skal tage en relativt ny undersøgelse fra websitet Signs.com, for gode varer. Her skulle 150 amerikanere tegne 10 kendte logoer kun ud fra hukommelsen og det, der fremstod allertydeligst i erindringen for hovedparten af forsøgspersonerne, var logoernes farve.

For meget forandring skaber forvirring
I testen skulle deltagerne blandt andet forsøge at gengive Apples berømte æbleformede logo.

Logoet har ændret udseende fem gange og har i årenes løb været udgjort af både et regnbuefarvet æble (1977), et blåt æble (2002), og senest af et minimalistisk, sort æble.

På trods af eller måske på grund af dette formåede kun en femtedel af deltagerne at tegne Apple-logoet korrekt, og det selvom mere end 600 millioner mennesker ejer Apple-produkter.

Forsøgspersonerne blev også bedt om gengive Ikeas logo, der ligeledes har skiftet udseende fem gange siden grundlæggelsen i 1951.

Allerede i 1967 introducerede man formen på det kendte Ikea-logo med oval baggrund inde i en rektangel, men det var først i 1983, at farverne i logoet blev ændret til blå og gul som i det svenske flag.

En farvekombination man har holdt fast i lige siden, hvilket formentligt også er grunden til, at hele 40 pct. af forsøgspersonerne huskede den ovale baggrund og var i stand til at gengive farverne i logoet.

Knapt så godt gik det for Adidas’ stribede logo, som blot 12 pct. af deltagerne formåede at tegne nogenlunde præcist.

Ofte huskede man et tidligere logo, tegnede et forkert antal striber eller farvede logoet blåt, skønt Adidas’ logoer altid har været sorte.

En mulig forklaring på den lave succesrate kan være, at selv om Adidas kun har skiftet logo få gange, så har man hver gang benyttet ret forskellige former i logoet, hvilket er med til at skabe forvirring hos forbrugeren.

Undersøgelsen viser med andre ord, at man skal være forsigtig med at pille alt for meget ved ens brandidentitet/logo, når det med jævne mellemrum skal have et designmæssigt løft.

Forbrugerne husker nemlig dine logoers farver og de simple elementer forbløffende godt.

Et råd til mindre virksomheder, der er i gang med at bide sig fast i et givent marked, kunne derfor være kun at lave små ændringer i farve eller form på deres logoer, med mindre de som Ørsted/ Dong Energy bevidst ønsker at gå nye veje.

Logoet er nemlig ét af de allervigtigste kendetegn for forbrugerne, når de skal adskille dine produkter fra konkurrenternes.

Gode råd omkring valg af og brug af logoer
Et godt logo er enkelt i designet, hvilket gør det nemt at huske for forbrugerne.

Et godt logo skaber ved hjælp af farver og former, en følelse hos den der ser det.

Derved huskes det bedre næste gang, der opstår en købssituation.

Et godt logo bruges konsistent, dvs. det må ikke ændres radikalt og for tit.

Som nævnt ovenfor, er de meget kendte logoer kun opdateret få gange i deres levetid, hvilket hjælper til at forbrugerne bedre husker dem.

Evolution frem for revolution. Et godt logo er originalt. Det er de originale mærker/navne, som fanger forbrugerens opmærksomhed og bider sig bedst fast i erindringen.