Gigantisk ejendomssalg vil indbringe Coop milliardbeløb

Coop udbyder nu en kæmpe ejendomsportefølje på 131.000 kvm. til salg i Aarhus Syd, der inkluderer centerområdet Mega Syd og Arlas hovedkontor

Foto: Projekttristar

Produktionen på FDBs gamle fabrikker i den sydlige Aarhus-forstad Viby er for længst fortid. I over 20 år har Coop udviklet og opført nye erhvervskontorer, uddannelsesinstitutioner samt centerområdet Mega Syd på området, men nu er tidspunktet kommet, hvor Coop ønsker at frasælge det kæmpemæssige areal, oplyser dagligvarekoncernen.

– Vi vurderer, vi har udviklet færdigt og ikke længere er de bedste ejere. Det rigtige tidspunkt på ejendomsmarkedet er nu, og derfor slår vi til, siger Coops bestyrelsesformand Lasse Bolander om frasalget.

I alt tæller ejendomsprospektet 131.300 bebyggede kvm., fordelt på de tre sammenhængende områder Sønderhøj, Mega Syd og Spidsen. De godt 84.000 kvm. lejemål på Sønderhøj tæller blandt andet Arla Foods hovedkontor samt campus-områder for Aarhus Business College og Erhvervsakademi Aarhus.

Mega Syd tæller 39.000 kvadratmeter fordelt på 15 store butiksformater som Bauhaus, Kvickly og Power.

Stort set alt er udlejet og indbringer i dag en årlig lejeindtægt på ca. 119 mio. kr., fremgår det af prospektet, hvor det også oplyses, at lejeindtægten ventes at stige med ca. 8 pct. om året over en ti-årig periode.

Investerer i fundamentet

Af Coops Invest 2016-regnskab fremgår det, at selskabet samlet ejer aktiver i grunde og bygninger for knap 1,3 mia. kr., men det kommende ejendomssalg indbringer sandsynligvis Coop et endnu højere beløb.

Selv ønsker Coop ikke at komme en salgspris nærmere end at salget forventes at indbringe et milliard-beløb.

– Vi er i en budproces og i en dialog med en lang række interesserede køber, så jeg kan ikke sige andet, end vi naturligvis er interesserede i at opnå den højest mulige pris. Selvfølgelig er der også lån, men vi forventer samlet set en meget, meget stor gevinst, siger Lasse Bolander, der forventer, at salget bliver afsluttet senere i år.

Han mener ikke, kritikken om, at Coops med salget sælger ud af arvesølvet, er berettiget.

– Formålet med Coop og vores kerne er dagligvareforretning. Vi er ikke sat i verden for at drive ejendomsvirksomhed. Man kan sige, at vi med salget geninvesterer i fundamentet på slægtsgården, siger Lasse Bolander.

Han oplyser, at provenuet fra salget skal gå til at reducere koncernens gæld, modernisere butiksnettet og fi nansiere dele af Coops kommende it-investeringer, der forventes at koste mere end 1 mia. kr.