Gebyr-regning truer butikker

Detailhandelen risikerer at hænge på regningen for kundernes
brug kreditkort i en kortere eller længere periode efter 1. juli,
fordi teknikken til at vælte gebyrer over på kunderne ikke er på
plads.
Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen sendte i maj i år et
forslag til en bekendtgørelse i høring, som allerede fra 1. juli
vil give butikkerne lov til at opkræve gebyrer af kunderne ved brug
af både dansk og udenlandsk udstedte kreditkort.
– Udfordringen er lige nu, at vi får de nye regler fra 1. juli, og
dermed bliver der givet adgang til, at butikkerne kan overvælte
gebyrerne fra kreditkortene, både dansk og udenlandsk udstedte. Til
gengæld må man ikke længere overvælte gebyrerne på debetkortene
hverken de danske eller udenlandske, siger chefkonsulent Mette
Feifer, Dansk Erhverv.
– Det er et kæmpeproblem, at vi får de her nye regler, før vi har
en teknisk løsning på plads, siger chefkonsulenten.
Den hidtidige mulighed for at overvælte gebyrer på udenlandske
debet- og kreditkort forsvinder, før teknikken er på plads til at
overvælte de nye gebyrer. Det rammer særligt butikker i
turistområder, hvor mange af kunderne er kreditkort-betalende
udlændinge, når butikkerne i en periode slet ingen gebyrer kan
overvælte.
Af Claus Jensen
cj@dhblad.dk
Læs Dansk Handelsblad fredag 17. juni