Gebyr-regning truer butikker

Detailhandelen risikerer at hænge på regningen for kundernes
brug kreditkort i en kortere eller længere periode efter 1. juli,
fordi teknikken til at vælte gebyrer over på kunderne ikke er på
plads.
Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen sendte i maj i år et
forslag til en...