Gamle fødevarer omdannes til grøn energi

Et af Danmarks mest moderne anlæg omdanner madadaffald til biomasse, der udnyttes til el og varme

Foto: Base Erhverv

Det er stigende mængder, miljøvirksomheden Marius Pedersen kører gennem sit miljøanlæg i det nordlige Aarhus, der bruges til forædling af organisk affald. Anlægget forbehandler organisk affald som madaffald og madspild fra primært dagligvarekæder, restauranter, cafeer og andre...