Fra arbejdernes rettigheder til forbrugernes

Oprindeligt var grundlaget for lukkeloven, at der skulle være tid til at gå i kirke, men siden begyndte arbejdernes rettigheder også at spille ind, fortæller Jytte Tandrup, erhvervspolitisk chef i De Samvirkende Købmænd. Muligheden for fritid om lørdagen begyndte også at spille en rolle...