Fortsat kraftige prisstigninger på huse og lejligheder

Realkreditforeningen m.fl. offent liggjorde i sidste uge deres prisstatistik for boligmarkedet for 1. kvartal 2015. Tallene viste, at huspriserne i 1. kvartal steg med 3,9 % i forhold til 4. kvartal sidste år, og i samme periode steg priserne på lejligheder med 4,3 %.
Med disse tal fik vi også bedre indblik i prisudviklingen fordelt på regioner. Målt over det seneste år er huspriserne steget i alle landsdele undtagen Bornholm. Hvor vi altså for et år siden oplevede, at prisstigningerne var koncentreret omkring storbyerne, er fremgangen nu mere bredt funderet. Betragter man udviklingen på kommunalt niveau, så steg huspriserne i 76 ud af 96 kommuner i 1. kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 2014.
På trods af tendensen til mere bredt funderede prisstigninger er det dog stadig i København, at priserne stiger kraftigst. I København steg huspriserne med 8,1 % målt over det seneste år, mens priserne i Vestjylland kun steg med 1,4 % i samme periode. Så selvom der altså er tale om en generel positiv prisudvikling, er det stadig storbyerne, der i høj grad driver den generelle prisudvikling.
Det er dog ikke huspriserne, der stiger kraftigst, men derimod ejerlejlighederne. Her steg priserne med 9,6 % over det seneste år, og i Københavns by steg ejerlejlighedspriserne med 10 % over året og 4,5 % i kvartalet. Det er især de ekstremt lave renter samt den generelle tendens til at folk flytter til storbyerne, der driver udviklingen på markedet for ejerlejligheder. Vi har igennem det seneste stykke tid udtrykt bekymring for udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet. Realkreditforeningens tal fjerner ikke denne bekymring, da en stigning i priserne på 10 % på et år ligger væsentligt over, hvad indkomstudviklingen kan give anledning til. Derfor er der en vis fare for, at der er tale om ubalanceret vækst.
Fortsat lav rente
På trods af rentestigningerne over de seneste måneder er renten fortsat ekstremt lav, hvorfor vi forventer yderligere prisstigninger på både huse og lejligheder i løbet af det kommende år - der er ikke noget, der indikerer, at denne tendens ikke skulle fortsætte et godt stykke tid endnu.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis