Fortsat gode takter i dansk økonomi

Finansbarometer i samarbejde med Danske Bank

Danskerne brugte Dankortet flittigt i påsken. Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand

De seneste tal for arbejdsmarkedet viser, at beskæftigelsen fortsætter med at stige herhjemme. I december kom der 3.000 flere lønmodtagere – en fornuftig stigning, som understreger, at der fortsat er godt gang i dansk økonomi.

I 2016 som helhed steg antallet af lønmodtagere dermed med hele 47.600 personer. Danske virksomheder har altså godt gang i hjulene og brug for stadig flere hænder.

Det er især i industrien, byggeriet og inden for handel og transport, der er kommet flere lønmodtagere det seneste år.

Mangler arbejdskraft
Vi regner med, at beskæftigelsesfremgangen vil fortsætte i 2017, blandt andet fordi mange af de danske eksportmarkeder er på vej op i gear, hvilket vil øge efterspørgslen efter danskproducerede varer og tjenesteydelser.

Hvis danske virksomheder skal kunne følge med den stigende efterspørgsel og holde dampen oppe, betyder det, at de vil få brug for endnu mere arbejdskraft i den kommende tid.

Nogle virksomheder oplever dog allerede i dag, at de har problemer med at finde arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Det kan godt gå hen og blive en udfordring.

Hvis danske virksomheder ikke har den nødvendige arbejdskraft til rådighed, kan det betyde, at de må takke nej til ordrer, som de ellers godt ville kunne udføre.

Det vil være ærgerligt, da det er potentiel velstand, som det danske samfund i så fald vil gå glip af.

Lysere forbrugertillid
På trods af fremgangen på arbejdsmarkedet i 2016, faldt den såkaldte forbrugertillid gennem det meste af året. Forbrugertilliden, som måler danskernes syn på deres egen og Danmarks økonomiske situation, er dog vendt i starten af 2017. Niveauet steg kraftigt i januar og var nogenlunde uændret i februar.

Det indikerer, at danskerne ser mere lyst på økonomien, hvilket er meget godt i tråd med den positive udvikling, vi ser i økonomien herhjemme for tiden.

Der er derfor heller ikke grund til bekymring, over at omsætningen i detailhandlen var stort set uændret fra december til januar.

Tal for dankortomsætningen viser en fremgang på 2,7 procent i januar sammenlignet med januar måned sidste år. Samtidig ser vi, at salget af biler er steget i starten af 2017.

Det tyder på en stigende tendens i forbruget herhjemme.

Det gode humør blandt danske forbrugere, sammenholdt med den stigende beskæftigelse, lave renter, stigende boligpriser og lønninger der stiger mere end priserne ude i samfundet betyder, at mange danskere oplever, der er plads i privatøkonomien til at svinge dankortet en ekstra gang.

Det er positivt, hvis danskerne er begyndt at åbne lidt mere op for pengepungen. Siden krisen er det især danskernes privatforbrug, der har haltet en smule. Forbruget har dog set stadig mere fornuftigt ud på det seneste – en positiv udvikling, som vi meget gerne ser fortsætte. Det har vi brug for, hvis vi skal holde opsvinget på sporet herhjemme.