Forslag om et nyt etikmærke

Enhedslisten ønsker at få et nyt mærke på varer i danske butikker, nemlig et etikmærke.
Derfor har partiet fremsat forslag til folketingsbe slutning om oprettelse af en etikmærkeordning. Forsla get betyder, at regeringen skal oprette en etikmærke ordning, hvis forslaget får flertal i...