Formand for 1,7 mio. medlemmer

Formandsposten i Coop Amba er både indflydelsesrig og lukrativ

Valget af formand for Coop Amba har direkte indflydelse på, om Peter Høgsted fortsætter som adm. direktør på hovedkontoret eller ej. Foto: Coop

Det er Coop Ambas bestyrelse, der ansætter Coops adm. direktør. Sammen med direktionen varetager bestyrelsen den overordnede ledelse af foreningen, herunder beslutninger om køb og salg af virksomheder, Coops strategi, handlingsplaner samt generelle medlemsvilkår.

Coop Amba tegner foreningen...