Forbrugerrådet vil frigøre apoteker

Forbrugerrådet anbefaler regeringen at lempe på reglerne for at kunne eje et apotek, så der bliver friere adgang for andre end farmaceuter til at eje apoteker.
Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal modernisere apotekerloven. Et af de centrale elementer i debatten om den fremtidige apotekerlov er spørgsmålet om ejerskab og hvem der skal kunne eje et apotek.
Regeringen gør det klart, at den ikke ønsker at give fri adgang til at drive apotek, så en dagligvarekæde eller Matas kan eje apoteker.
Forbrugerrådet mener derimod, at regeringen bør ophæve reglerne om farmaceutisk ejerskab, da det vigtigste for god apotekerdrift ikke er ejerens uddannelse, men den sikkerhed og rådgivning, som udøves af farmaceuter og farmakonomer på apotekerne.
Forbrugerrådet understreger i et høringssvar, at der ikke må slækkes på kravene til det farmaceutiske personale og deres uddannelse.
Større tilgængelighed
Høringssvaret er skrevet af Forbrugerrådets vicedirektør Vagn Jelsøe og seniorrådgiver Sine Jensen, og de fremhæver, at apoteker skal gøres mere tilgængelige end i dag. Regeringen foreslår, at apotekerne kan åbne shopishopspoteker i f.eks. supermarkederne, og det ser Forbrugerrådet ingen problemer i.
Derimod anser Forbrugerrådet det for at være en barriere, at apoteker ifølge lovforslaget højst må eje otte filialer, der skal placeres inden for en radius af 75 km.
Det vil være en barriere for stordrift for de dygtige apoteker og for at udnytte adgangen til at etablere apoteker som shopishopfi lialer, da en supermarkedskæde sandsynligvis vil foretrække nat indgå en generel adtale med en bestemt apoteker.
SKAL MONOPOLET BRYDES?
Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal modernisere apotekerloven. Lovforslaget har været til høring, og politikerne kan nu nærlæse de mange høringssvar, inden forslaget skal til behandling i Folketinget.
Den nye lov skal træde i kraft fra juli 2015.
Regeringen skriver i sit lovforslag, at borgerne skal have bedre adgang til medicin, og at konkurrencen skal skærpes i apotekersektoren.
Regeringen ønsker dog ikke fri adgang til at eje og drive apotek, og regeringen fastholder, at lægemidler adskiller sig fra andre varer, der forhandles i detailhandlen.
Det skal således være Sundhedsstyrelsen, der giver bevillingerne til at drive apotek, og apoteker skal fortsat ejes af farmaceuter.
Samtidig opfordrer regeringen flere apoteker til at udnytte de eksisterende muligheder for at drive apoteker, apoteksfi lialer og apoteksudvalg i f.eks. supermarkeder i form af shopishopper.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis