Forbrugerpriser falder for sjette måned i træk

Historisk prisfald på tv, mens priserne på fødevarer er steget med 1. pct. Stigende vinpriser venter forbrugerne

Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand

De hjemlige forbrugerpriser steg samlet med 0,5 pct. i marts i forhold til samme måned sidste år, viser udviklingen over priser og forbrug fra Danmarks Statistik.

Det er et lille fald på 0,1 procentpoint i forhold til februar og dermed sjette måned i træk, at inflationen falder.

– Det er meget overraskende, at inflationen nu et halvt år i træk er faldet. Vi var ellers i anden halvdel af 2017 begyndt at se stigende inflation, der gav os formodninger om at komme op på inflationsniveauer, vi har kendt fra tidligere, men udviklingen det sidste halve år har vist det modsatte, lyder det i en kommentar fra Kristian Skriver, økonom i erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Det er specielt et historisk stort prisfald på tv, der bidrager til den faldende inflation. Således er prisindekset for tv det laveste nogensinde målt, hvilket vil sige i mere end 60 år, oplyser Danmarks Statistik.

Vinpriser falder – for en stund 

Over det seneste år er fødevarepriserne samlet set steget med 1 pct. Målt fra februar til marts er det især sket prisfald på drikkevarer og tobak. F.eks. er prisen på vin faldet med 2,3 pct.

De vin-elskende forbrugere kan dog ikke se frem til fortsat faldende vinpriser i 2018.

Tværtimod var 2017 målt på produktionen et historisk dårligt vinår i Italien, Frankrig og Spanien, hvilket har ført til, at der på verdensplan er produceret 8,2 pct. mindre vin i 2017 end i 2016, viser tal fra den internationale vin-organisation OIV.

Derfor må forbrugere over hele verden også forberede sig på stigende vinpriser i løbet af 2018.

En tidligere opgørelse over danskernes forbrug i 2016, viste at vin udgør den største af samtlige kategorier i dagligvarebranchen med et gennemsnitligt årsforbrug på 2.409 kr.

I alt brugte en dansk husstand i snit lige i underkanten af 43.000 kr. på fødevarer, drikkevarer og tobak i 2016.