Forbrugere vender tilbage til danske varer

Importen af udenlandske fødevarer går
tilbage, efter at den i de første kriseår var steget til nye
rekordhøjder. I perioden 2009-2011 voksede importen af kød,
mejeriprodukter og grøntsager med knap 18 pct, men nye tal fra
Danmarks Statistik viser, at importen af udenlandske fødevarer nu