Forbrugere foretrækker papiremballage

Forbrugerne i Europa foretrækker emballager af papir omkring deres fødevarer frem for emballager af plast.
Det viser en international undersøgelse, som den europæiske sammenslutning af bølgepapproducenter FEFCO har fået lavet. Undersøgelsen er gennemført af YouGov blandt 7.086 forbrugere i syv europæiske lande.
Forbrugerne i undersøgelsen er blevet spurgt, hvilken type emballager de foretrækker fødevarerne til at ligge i. Ud af de 4.857 forbrugere, der svarede i undersøgelsen, foretrak 68 pct. papirbaserede emballager.
Undersøgelsen gik også på, hvor sandsynligt det var, at forbrugerne ville købe friske råvarer som frugt og grøntsager i en butik, der bruger papirbaserede emballager i stedet for plastemballager under forudsætning af, at pris og kvalitet var ens.
41 pct. svarede, at typen af emballage ikke gjorde nogen forskel, eller at de ikke vidste det. Ud af den resterende del sagde 85 pct. , at de ville være mere tilbøjelige til at købe et produkt i en papirbaseret emballage i forhold til plastemballage.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis