Foodservice er blevet Dagrofas problembarn

På blot to år er hele ledelsen i FoodService Danmark skiftet ud, og nu er Per Thau røget som topchef for Dagrofa. Foodservicedelen i koncernen er gået fra at være et stærkt aktiv til at være et problembarn

Arkivfoto: Henrik Frydkjær Dagrofa har entop sagt farvel til adm. dir. Per Thau

I sidste uge offentliggjorde Dagrofa nyheden om, at koncernchef Per Thau var blevet fyret. Den beslutning fra bestyrelsen var der næppe mange, der havde set komme. Vel har koncernledelsen i det forløbne år stået bag den spektakulære lukning af discountkæden Kiwi, men alt taget i betragtning går det bedre for købmandskæderne Meny og Spar end det har gjort længe. Det virker derfor ikke indlysende, at det skulle være problemer i Dagrofas købmandssektor, der har udløst et farvel til Per Thau.

Det kan i stedet give mening, hvis man fokuserer på de problemer, foodserviceforretningen i Dagrofa har bokset med i de seneste par år. Dagrofa driver en af landets største foodservicegrossister, FoodService Danmark, som består af to dele: dels Catering Engros, der klarer distribuerede leverancer, og dels S-Engros, der er en landsdækkende kæde af cash & carry- butikker.

Udskiftninger

Man kan se på følgende hændelsesforløb omkring FoodService Danmark gennem det seneste år: Indtil april 2016 var Peter Ryhmer mangeårig kædedirektør i S-Engros. Han blev fyret, ikke på grund af manglende resultater, men fordi man ønskede en anden strategisk retning.

Henrik Clausen blev sidste år fyret fra stillingen som adm. direktør i FoodService Danmark. Nu er vi et år længere fremme, hvor følgende er sket. Økonomidirektør Niels Peter Habekost har forladt selskabet den 1. februar 2018. Og 12 dage senere måtte Per Thau gå.

I løbet af de seneste to år er hele ledelsen i selskabet skiftet ud. Henrik Clausens fyring hang sammen med den økonomiske udvikling i selskabet. Spørgsmålet er nu, om de seneste dages begivenheder også dækker over en utilfredsstillende økonomisk udvikling. I forbindelse med årsregnskabet for FoodService Danmark sidste år lød meldingen, at selskabet da var klar til at skabe ny vækst på både topog bundlinje allerede i 2017. Vi kender ikke til de økonomiske resultater for 2017, og Dagrofa arbejder lige nu på højtryk med at klargøre det nye årsregnskab – og dermed også at gøre regnskabstallene for FoodService Danmark. Her kan bestyrelsen meget vel have oplevet, at alarmklokkerne har lydt.

Flere år med overskud

Med til historien hører, at foodserviceaktiviteterne år for år har givet Dagrofa-koncernen et solidt og nødvendigt økonomisk tilskud. Ligesom tidligere år ventes Dagrofa- koncernen i år at have blodrøde tal på bundlinjen, men i mange år har det positive afkast fra FoodService Danmark været helt afgørende. Uden overskuddene herfra ville Dagrofas regnskabstal have set meget værre ud. Sådan har det været – i hvert fald indtil 2016.

I 2016 fik FoodService Danmark et resultat, der var 40 pct. dårligere end i 2015. Resultatet sidste år og i år skal jo desuden måles på en udvikling i foodservicemarkedet, der er præget af stor vækst. Der kan være mange forklaringer på den udvikling. Noget har givetvis at gøre med den zigzagkurs, Dagrofa lagde for dagen, da man først ønskede at sælge foodservicedelen for efter nogle måneder at beslutte, at man ville beholde virksomheden.

Det kan også spille ind, at Dagrofa har valgt en anden strategi for S-Engros. Meget tyder på, at man er gået fra at fokusere på omkostninger og være den billige lokalgrossist til at lave højtprofi lerede butikker med høj service og et bredt sortiment. En anden del af strategien har været at lægge Catering Engros og S-Engros sammen. De har traditionelt kørt hver for sig. I dag er strategien fælles indkøb, fælles salgsafdeling og fælles marketing. Måske spiller det også ind, at foodservicegrossisten har indført en ny og anderledes ledelsesform. Tidligere lå ansvaret i butikkerne. I dag er store dele af ansvaret og beslutningerne samlet omkring hovedkontoret.

Per Thaus ansvar

For udenforstående er det vanskeligt at se, hvordan de to selskaber i FoodService Danmark klarer sig. S-Engros har traditionelt klaret sig bedst, men i dag offentliggøres kun ét samlet årsregnskab for FoodService Danmark. Hvis S-Engros falder tilbage i indtjening, påvirker det regnskabstallene – og så påvirker det for alvor resultaterne i Dagrofa.

Som koncernchef har Per Thau i de sidste par år haft stor indflydelse på den nye kurs i FoodService Danmark. At sætte selskabet til salg var helt uforståeligt. Selv om beslutningen blev ændret, har selskabet efter alt at dømme siden været præget af store ændringer, som måske ikke har givet de resultater, som Dagrofas bestyrelse har sat næsen op efter. Hvis det er tilfældet, kan det være den primære forklaring på, hvorfor Per Thaus tid som koncernchef for Dagrofa sluttede på en tirsdag i februar 2018.

DEL
Forrige artikelStorinvestor vil bygge Legoklods-butikker
Næste artikelLidls nye topmoderne lager skal stå klar i 2020
Henrik Denman
Uddannet som journalist på Danmarks Journalisthøjskole i 1983. Har skrevet om dagligvarehandel og detailhandel generelt siden 1986, først som redaktør af fagbladet DetailBladet 1986-2007 og siden 2007 som journalist på Dansk Handelsblad. Skriver nyheder og reportager.