Folketinget vil beholde logoer på cigaretpakker

Danmark kommer næppe til at følge andre lande i bestræbelserne på at gøre cigaretter så usynlige for forbrugerne som muligt og at hindre tobaksindustrien i at markedsføre de stærke cigaretmærker.
Et stort flertal i Folketinget nærer intet ønske om at gennemføre en lovgivning, der skal gøre cigaretpakkerne anonyme. Det viser Dansk Handelsblads valgbarometer. I andre lande, bl.a. England, har parlamentet vedtaget en lov, der skal gøre cigaretpakker anonyme, så tobaksindustrien ikke kan udnytte den markedsføring, der ligger i at udstille de ofte verdenskendte varemærker.
En spørgeundersøgelse blandt Folketingets partier viser, at kun ét parti, nemlig SF, gerne ser en lovgivning, der kan gøre cigaretpakker anonyme.
SF er for
SFs sundhedsordfører Öslem Sara Cekic siger til Dansk Handelsblad:
- Sådan en lov vil SF gerne stemme for. Rygning er sundhedsskadeligt og kræftfremkaldende, men alligevel begynder en del unge at ryge. Vi ved, at cigaretpakkers farve og brand spiller en afgørende rolle for unges rygning. Ens cigaretpakker vil gøre pakkerne mindre tiltrækkende for unge. Det synes vi er en rigtig god idé, siger hun.
De øvrige partiers sundhedsordførere svarer med et rungende nej til ideen om at forbyde logoer på cigaretpakker.
Simon Emil Ammitzbøll, sundhedsordfører for Liberal Alliance, siger:
- Liberal Alliance vil lade det være op til virksomhederne at designe deres produkt. Det skal myndighederne slet ikke blande sig i, siger han.
VALG 180615 XX
England har vedtaget en lov, der vil forbyde logoer på cigaretpakker, men sådan en lov bliver ikke aktuel i Danmark.
VALGBAROMETER XX 2015
Vil dit parti stemme for en lov, der forbyder logoer på cigaretpakker?
Socialdemokraterne NEJ
Radikale Venstre NEJ
Socialistisk Folkeparti JA
Enhedslisten NEJ
Venstre NEJ
Dansk Folkeparti NEJ
Liberal Alliance NEJ
De Konservative NEJ
FOR: 1
IMOD: 7
Kilde: dangk Handelgbladg valgbarometer 2015

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis