Folketinget skal behandle forslag om billeder af kriminelle

Butikker skal kunne advare hinanden med videobilleder om omrejsende kriminelle.

Justitsminister Søren Pape Poulsen vil give erhvervsdrivende bedre mulighed for at dele billeder efter organiseret kriminalitet. Foto: Andreas Houmann

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har fremsat et lovforslag, der skal give bl.a. dagligvarebutikker bedre mulighed for at dele billeder efter organiseret kriminalitet. Folketinget førstebehandler forslaget i denne uge.

Ved fremlæggelsen af lovforslaget i Folketinget sagde ministeren, at detailhandlen og andre erhvervsdrivende trygt skal kunne drive virksomhed og gå på arbejde. Butikker og andre krænkes imidlertid af kriminalitet.

– Mange erhvervsdrivende benytter sig af mulighederne for at foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed og har gode erfaringer hermed. Regeringen finder, at erhvervsdrivende skal have mulighed for at advare hinanden om f.eks. omrejsende kriminelle ved bl.a. at videregive billeder af gerningsmændene optaget med tv-overvågning, så de erhvervsdrivende effektivt kan beskytte sig selv, sine ansatte og værdier mod de kriminelles aktiviteter, sagde Søren Pape Poulsen.

De Samvirkende Købmænd er positive overfor lovforslaget, men har dog haft et par forbehold.

Ministeren lagde oprindeligt op til, at butikkerne skal anmelde de kriminelle handlinger til politiet, før billeder kan deles. Det kan blive et problem, mener DSK, da tid er en væsentlig faktor, når kriminelle bander er på togt.

Justitsministeriet har justeret forslaget, så billeder kan deles, hvis blot der sker anmeldelse til politiet senest samme dag, sådan som DSK har foreslået.

Indvendinger blev hørt

DSK har også haft indvendinger imod forslaget om, at butikker kun må videregive billeder, hvis de har konkrete grunde til at tro, at gerningsmanden igen vil begå lignende kriminalitet. DSK mener, at det i praksis vil være umuligt for detailhandleren at vurdere, at en gerningsmand vil gentage sin forbrydelse, og det har ministeriet lyttet efter.

I en kommentar siger vicedirektør i DSK, Claus Bøgelund Nielsen:

– Så begge bekymringer synes imødekommet. Det er meget positivt, og det viser, at høringssvar skal tages seriøst. Til gengæld er der – som jeg umiddelbart læser det – fortsat udfordringer med et krav om, at man skal være en “kvalificeret fagperson” for at dele billeder. En købmand er ikke jurist eller politimand, og naturligvis skal en selvstændig erhvervsdrivende kunne dele i lighed med kapitalkæder, der har en særlig funktion i baglandet.

– Det vil være meget beklageligt og diskriminerende, hvis en selvstændig erhvervsdrivende de facto ikke har samme mulighed for at agere præventivt i forhold til kriminelle som kapitalkæder med særlige kvalifikationer i baglandet. Det skal vi have undersøgt nærmere den kommende tid, siger han.

 

DEL
Forrige artikelSkadedyrsbekæmper: Reager på rotter som på brand
Næste artikelNetto vil sælge overskudsmad på app
Henrik Denman
Uddannet som journalist på Danmarks Journalisthøjskole i 1983. Har skrevet om dagligvarehandel og detailhandel generelt siden 1986, først som redaktør af fagbladet DetailBladet 1986-2007 og siden 2007 som journalist på Dansk Handelsblad. Skriver nyheder og reportager.