Fødevarepriser er steget 3,7 pct. på et år

Især store fødevarekategorier som kød, mælk og smør er blevet dyrere for forbrugerne

Priserne på mælk og smør er steget henholdsvis over 15 og 20 pct. siden september sidste år. Arkivfoto: Ulrik Samsøe Figen

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer er de forbrugerpriser af samtlige varer og tjenesteydelser, der er steget allermest det forgangne år.

Ifølge Danmarks Statistik er priserne fra september 2016 til september i år således steget med 3,7 pct. Stigningen skal ses i lyset af, at den overordnede inflation i samme periode er steget med 1,6 pct.

De stigende fødevarepriser skyldes især de stigende priser indenfor “tunge” kategorier som kød, mælk og smør. F.eks. er prisen på okse- og kalvekød steget med 5,1 pct. det seneste år, mens priserne på frisk mælk og mælk med lavt fedtindhold er blevet henholdsvis 15,1 og 17,5 pct. dyrere for forbrugerne.

Allerstørst har prisstigningerne dog været på smør, der er steget med hele 20,2 pct. i forhold til september sidste år.

Udhuler rådighedsbeløbet
“Den højere inflation skyldes blandt andet, at der er kommet godt gang i den danske og internationale økonomi, hvilket i nogen grad trækker i retning af, at stigningen i inflationen er drevet af lønstigninger, oplyser økonom Kristian Skriver, Dansk Erhverv, i en kommentar til prisudviklingen.

Ifølge beregninger fra Dansk Erhverv betyder inflationen, at en typisk dansk husholdning bestående af to voksne og to børn med en årlig indkomst på 730.000 før skat, må betale 2.100 kr. mere for fødevarer, drikkevarer og tobak sammenlignet med september sidste år.

Med enkelte undtagelser er priserne steget indenfor samtlige varer og tjenester, hvilket har betydet, at en almindelig husholdning har fået udhulet sit rådighedsbeløb med ca. 6.900 kr. på årsbasis, ifølge Dansk Erhverv.