FødevareDanmark vil samle grøntgrossister på Copenhagen Markets

SMV Fødevarer, som er en del af FødevareDanmark, vil samle grossisterne på landets største grøntmarked, Copenhagen Markets

SMV Fødevarer vil samle grossisterne på landets største grøntmarked, Copenhagen Markets. Foto: Mikkel Bækgaard

Hidtil har de fleste af flere end 40 virksomheder på Nordeuropas største grøntmarked, Copenhagen Markets, i Høje-Taastrup holdt sig uden for en fælles organisering.

Det er en stor fejl, mener interesseorganisationen SMV Fødevarer, der nu vil gå efter at samle virksomhederne på Copenhagen Markets, der distribuerer og handler med engros med frugt, grønt og blomster til detailhandlere i Danmark og Sydsverige.

– Det er ærgerligt, der ikke er en fælles organisation, der kan tale på vegne af alle virksomheder hos Copenhagen Markets. Lige nu er det hvert enkelt firma, der kæmper mange af de samme kampe uden at have den nødvendige pondus til rigtigt at komme gennem, forklarer Mads Hansen, der er markedschef hos SMV Fødevarer, i en pressemeddelelse og fortsætter:

– Vi håber, at vores dialog med grøntgrossisterne er første skridt på vejen til en rammeaftale mellem FødevareDanmark og Lejerforeningen på Copenhagen Markets. Rammeaftalen vil blandt andet indebære, at FødevareDanmark varetager den allerede eksisterende lejerforenings politiske og juridiske interesser over for udlejer, offentlige myndigheder og andre organisationer, siger Mads Hansen.

Stærkere stemme og markedsføring
Ud over at tage vare på lejeaftaler vil FødevareDanmark tilbyde de potentielle medlemmer en stærkere platform til at promovere og markedsføre den enkelte virksomhed og hele Copenhagen Markets.

Den stærkere organisering skal også give Copenhagen Markets en klarere stemme i offentligheden, når det kommer til politiske tiltag – for eksempel i forhold til udbudsloven, reguleringer om fødevaresikkerhed eller gebyrsagen, hvor Fødevarestyrelsen vil hæve gebyret for et kontrolbesøg.

Frugt- og grøntgrossist Peter Skov Hansen er blandt de lejere på Copenhagen Markets, der ser store perspektiver i at samle sig i SMV Fødevarer og FødevareDanmark:

– Vi er grossister – ikke jurister, så vi har brug for at have professionel branchepolitisk og juridisk bistand i ryggen. Vi har tidligere oplevet, at det var svært at få fødevaremyndighederne i tale om vores problemer, men det håber jeg bliver lettere, hvis en interesseorganisation som SMV Fødevarer og dens paraplyorganisation, FødevareDanmark, kommer på banen som talerør for grossisterne på Copenhagen Markets, siger Peter Skov Hansen.