Fleksjobbere kan være dyre for butikkerne

Det er blevet dyrere at ansætte fleksjobbere. Fleksjobberne skal
ansættes på den fulde overenskomst, det vil sige med eksempelvis
pensionsordning og feriefridage – også selv om forretningen ikke
har overenskomst.

– Det betyder, at fleksjobbere får
nogle vilkår, som de øvrige medarbejdere...