Fleggaard øger omsætningen

Fleggaard Holding, som er den største aktør i grænsehandlen, sætter ny regnskabsrekord. Omsætningen blev i 2013/14 på 5, 7 mia. kr. , og det er en stigning på seks pct. sammenlignet med det foregående regnskabsår.
Fleggaard omfatter 10 virksomheder, som er fordelt på tre forretningsområder, grossisthandel, leasing og det største område, detailhandel i grænsebutikkerne, som drives i kæderne Fleggaard og Calle.
Ligesom ved forrige årsregnskab siger koncerndirektør Jens Klavsen om årsregnskabet:
– Grænsehandlen udvikler sig stabilt og uden de store udsving.
Grænsebutikkerne
Koncernen opgiver ikke omsætningstal for de enkelte datterselskaber.
Det fremgår imidlertid af en rapport, som Fleggaard-Koncernen afleverede til Folketingets Skatteudvalg i efteråret, at grænsehandlen udgør det største forretningsområde med en omsætning i 2013/14 på ca. 3, 25 mia. kr..
Det svarer til knap 57 pct. af koncernens omsætning.
Resultatet af den primære drift i koncernen steg fra 336 mio. kr. i 2012/13 til 372 mio. kr. i 2013/14.
Ifølge Jyllands-Posten ønsker Fleggaard at åbne flere butikker i den tyske del af grænselandet, men det tillader de tyske regler ikke. Koncernen fokuserer derfor på yderligere opkøb.