Fem mia. kr. skal hjælpe elever og praktiksteder igennem coronakrisen

En trepartsaftale frigør nu penge fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) så virksomheder kan fortsætte deres praktikvirksomhed. HK mener, aftalen kan skabe flere arbejdsløse salgsassistenter

Arkivfoto: Ulrik Samsøe Figen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger i meddelelsen:

– Det verdensomspændende udbrud af corona risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der ikke kan få en læreplads eller gøre deres uddannelse færdig. Det vil ikke bare være en lige højre til vores unge men også samfundet, fordi vi ved, at vi kommer til at mangle faglærte.

Dansk Erhverv hilser aftalen velkommen, da den både vil bidrage til at understøtte virksomhederne i en vanskelig økonomisk situation og samtidig holde hånden under praktikpladser i 2020.

Samtidig er der ifølge Dansk Erhverv er der gennem de senere år blevet opkrævet flere midler i AUB-bidrag end der har været brug for. Det ville betyde en opsparing på godt 6 mia. kr. i AUB ved udgangen af 2020.

Opsparingen er ifølge organisationen opstået, fordi man har en ordning, hvor indtægter og udgifter ikke hænger sammen. Det har Dansk Erhverv i lang tid arbejdet for, at der bliver rettet op på.

Flere arbejdesløse i detail

HK Handel ikke mener, at der i aftalen ikke er taget højde for de områder, hvor der ikke er praktikpladsmangel.

“På detailhandelsområdet, som er det største erhvervsuddannelsesområde på det private arbejdsmarked, når aftalen ikke i mål, fordi antallet af lærepladser ideelt set bør afspejle detailbranchens aktuelle arbejdskraftsbehov”, skriver HK Handel i en pressemeddelelse.

Ifølge HK får 30 pct. af de nyuddannede salgsassistenter i dag ikke arbejde inden for deres fagområde.

– Aftalen kan indebære, at flere unge uddannes til arbejdsløshed især på detailhandelsområdet, siger HK Handels formand Per Tønnesen.

Aftalen:

Aftaleparterne enige om at indføre en løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge.

Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler.

Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

For at stimulere dansk økonomi og understøtte den fortsatte oprettelse af lærepladser er aftaleparterne enige om at yde et ekstraordinært tilskud på samlet set 1,4 mia. kr. til samtlige arbejdsgivere.

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 pct. i 2. halvår af 2020.

Samtidig afsættes der midler til en række initiativer, der samlet set skal sikre, at eleverne nemmere får adgang til skolepraktik. Der lægges også op til at investere i kvaliteten af skolepraktik.