Faldende trend i dagligvaresalget fortsatte i januar

Dagligvaresalget falder viser tal fra Danmarks Statistik
Arkivfoto: John Ehbrecht

Der er ingen opmuntring til dagligvarehandelen i helt nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at omsætningen i dagligvarebutikkerne også i 2018 er trængt.

Ifølge det nyeste detailomsætningsindeks lå salget af fødevarer og andre dagligvarer i januar 0,9 pct. lavere end januar 2017, når man korrigerer for prisudviklingen.

Tilbagegangen er dog mindre, når man ser samlet på tremåneders-perioden november 2017 til og med januar i år  – 0,3 pct.

Andre dele af detailhandelen klarer sig imidlertid bedre, så det samlede detailsalg steg i januar med 1,6 pct. sammenlignet med januar 2017.

Hos Dansk Erhverv vurderer økonom Jonas Meyer dog, at handelen slet ikke får det fulde udbytte af det aktuelle opsving i økonomien.

– Selvom det økonomiske opsving i Danmark udvikler sig pænt, så er detailhandel en af de brancher, som er strukturelt udfordret, hvilket den generelle udvikling i detailomsætningsindekset også viser. Niveaumæssigt ligger indekset en del lavere end under det økonomiske opsving i 00’erne. Nogle af de strukturelle udfordringer som danske butikker kæmper med i dag er eksempelvis, at vi i dag i højere grad prioriterer forbrug af tjenester (rejser, spise på restaurant mv.). Derudover benytter vi os i stigende grad af internettet, når der skal gøres køb – tidligere foretog vi næsten alle vores køb i en fysisk butik. Da internethandlen i nogen grad foregår på udenlandske netbutikker, så kommer salg via nettet kun delvist danske butikker til gavn, siger han.