Faldende salg af danske fødevarer

Udviklingen i føde- og drikkevareindustrien herhjemme står fortsat i stampe. Salget til de danske forbrugere går fortsat tilbage, og den spæde optimisme, der har været omkring eksporten af danske føde- og drikkevarer, er i dag erstattet en nogen skepsis.
Det fremgår af den seneste konjunkturindikator fra DI Fødevarer, som er baseret på en rundspørge blandt fødevarevirksomhederne i DI’s virksomhedspanel.
Håber på lysere tider
Mens den danske omsætning er faldet med 2,4 pct. i andet kvartal i forhold til årets første kvartal, er eksporten steget med 0,1 pct.
– Hjemmemarkedsomsætningen fortsætter dermed en kedelig tendens med at falde i 2014. I øjeblikket er eksportvæksten ikke i stand til at udligne faldet i hjemmemarkedsomsætningen, men der er måske lysere tider på vej, lyder kommentaren fra konsulent Peter Bernt Jensen fra DI Fødevarer.
Han henviser til rundspørgen lige før sommerferien, der viste en spirende optimisme i fødevareindustrien.
Der er forventninger om en stigende omsætning og indtjening i det kommende kvartal, hvis man sammenligner med samme kvartal sidste år. Samtidig venter virksomhederne for første gang i lang tid at ansætte folk i den kommende periode.
“Hjemmemarkedsomsætningen fortsætter en kedelig tendens med at falde i 2014. ”
PETER BERNT JENSEN, DI FØDEVARER
UDVIKLING I FØDEVAREINDUSTRIEN
Første halvår 2014 i forhold til samme periode 2013
Slagterier -0,8%
Fiskeindustri -4,8%
Bagerier, brødfabrikker -0,3%
Anden fødevareindustri -4,7%
Drikkevarer -3,1%
Mejeri og tobaksindustri 8,9%
Kilde: Danmarks statistik og di fødevarer 2014