Fairness for all

Ugens kommentar af Niels Jensen, adm. direktør, Mærkevareleverandørerne

Foto: Henrik Frydkjær

Retfærdighed for alle – både for store og små.

Det er i høj grad noget, der er vigtigt i dagligvarebranchen og særligt i disse år, hvor vi som branche ikke har været i stand til at skabe vækst. Og i kampen om at sikre retfærdighed for alle, er Unfair Trading Practice et uundgåeligt emne.

Som de fleste af jer nok er blevet bekendt med, har EU-kommissionen i denne måned fremsat et forslag til et nyt EU-direktiv, der skal bidrage til at mindske fremkomsten af Unfair Trading Practice. Et forslag, der er et lille skridt i den rigtige retning mod at sikre en fair handelspraksis i dagligvaremarkedet, og en sag som er vigtig, at vi forholder os til.

Men tager EU-direktivet højde for alle de væsentlige parametre?

Hos MLDK Mærkevareleverandørerne ser vi en række punkter i direktivet, som vi i høj grad bør være opmærksomme på. Først og fremmest vil direktivet kun omfatte Small Medium Enterprises (SME). Men hvorfor? Er det ikke lige så vigtigt, at sikre fair samhandels vilkår for de større virksomheder? At sikre fair handelspraksis for både store og små virksomheder vil i høj grad bidrage til at styrke konkurrencen på dagligvaremarkedet, hvilket vil medføre et mere effektivt marked til gavn for alle parter. Også forbrugerne.

Derfor bør en eventuel lovgivning omfatte både større og mindre virksomheder. Dernæst vil lovgivningen kun omfatte letfordærvelige fødevarer og altså ikke kategorier som tørkolonial, near-food samt non-food.

Igen tror jeg på, at vi kun ved at tænke på hele værdikæden kan sikre fair handelspraksis og dermed skabe et mere effektivt og innovativt dagligvaremarked, som er til gavn for både forbruger, samfund og marked. Alle dele af værdikæden påvirkes gensidigt af hinanden, og netop derfor er det vigtigt, at hele værdikæden er omfattet af en eventuel lovgivning på området.

Selvom EU-direktivet er et skridt i den rigtige retning i forhold til at forhindre Unfair Trading Practice, så foretrækker vi hos MLDK Mærkevareleverandørerne, at der i stedet etableres et frivilligt branchekodeks. Det gør vi, fordi vi ønsker et frit, effektivt og innovativt dagligvaremarked med mindst mulig regulering.

Vi ønsker fri konkurrence, fordi det er det, der er til gavn for både forbruger, samfund og marked. Dog har det indtil videre ikke været muligt at få etableret et sådan kodex i Danmark, og derfor bør vi naturligvis alle støtte en eventuel lovgivning på området, men supplere direktivet med et frivilligt kodeks.

Vigtigt er det dog, at lovgivningen sikrer ’Fairness for all’ og ikke kun ’Fairness for some’.

Med ønske om, at vi sammen tager et fælles ansvar for at sikre fair handelspraksis i dagligvaremarkedet, ønskes I en god sommer.