Færrest pesticidrester i dansk frugt og grønt

Mens der var pesticidrester i 49 procent af den danske frugt, og 18 procent i grønsagerne, ligger tallene for frugt og grønt fra EU henholdsvis 70 pct. og 48 pct. og for 3. lande henholdsvis 75 procent og 54 procent.
DTU Fødevareinstituttet vurderer dog, at der ikke er så mange pesticidrester i den frugt og grønt, der kommer ind på det danske marked, at der er grund til bekymring. Den største overskridelse af grænseværdien var i 4 procent af prøverne af frugt fra 3. lande.
– Det er glædeligt, at den årlige rapport igen sætter en tyk streg under, at hvis man vil undgå kemi og mindske sit indtag af pesticidrester, skal man vælge dansk frugt og grønt allerhelst selvfølgelig økologisk, siger fødevareminister Dan Jørgensen.
Der bliver også fundet pesticidrester i danske frugter, men så ligger mængden som oftest under grænseværdierne.
Ud af de cirka 2500 prøver, som blev analyseret, var knap 200 økologiske.
Ingen af de danske økologiske varer viste spor af sprøjtemidler.