EU-regler på vej for god handelsskik

Dagligvarebranchen i Danmark og de øvrige
lande i EU får i det nye år efter alt at dømme fælles, frivillige
regler for, hvordan samhandelen mellem leverandører og kæder kan
foregå. Målet er bl.a. at hindre, at dominerende dagligvarekæder
misbruger deres indkøbsmagt.

EU-Kommissionen...