Et vækstfuldt 2018

Ugens kommentar, Niels Jensen, adm. direktør, DLF

Foto: Niels Jensen, adm. direktør, DLF

Her hen imod afslutningen på den årlige stammedans – årsforhandlingerne – er det måske værd at reflektere lidt over, hvad de mon vil føre med sig.

Det siges jo, at de sætter rammerne for det kommende års forretning. Mange har karakteriseret årets forhandlinger som lidt ”same – same” som tidligere år, med nuancer til forskel.

Men bliver resultatet mon så også det samme – og er vi tilfredse med det?

I den forgangne uge kunne vi på dhblad.dk (Dansk Handelsblad) læse, at oktober måneds omsætning ifølge Danmarks Statistik var faldet 2,4 pct. sammenlignet med samme måned sidste år.

Samlet for sensommeren august-oktober et fald på 1,3 pct. Omsætningen ligger nu på højde med niveauet for begyndelsen af 2013 – korrigeret for inflation.

Fire års ”succesfulde” årsforhandlinger har sikret, at branchen her mod udgangen af 2017 kan præstere en omsætning på niveau med 2013.

Hvis rammerne for 2018 nu er lidt ”same – same”, hvad kan vi mon så forvente os af 2018 – ”same-same”?

Men hvornår og hvordan får vi brudt udviklingen, så branchen i stigende grad kan bidrage til samfundsvæksten?

Kommer det overhovedet til at ske, eller flytter dele af vores branche – dagligvarehandlen – over i andre brancher og nye kanaler, så det reelt er der, vi skal finde den fremtidige vækst?

Der er ingen tvivl om, at nye kanaler og formater for mange vil være en del af fremtidens vækststrategi, men der er fortsat stort vækstpotentiale i basisforretningen, som bør forfølges.

Det skal gøres i et tættere samarbejde og med de rette rammevilkår.

Nu står vi så og kigger ind i et 2018, der med stor sandsynlighed vil levere en nulvækst igen, igen. Hvad kan vi så gøre?

Først af alt kan man undre sig over, at vi er en branche, der ser prisstigninger som noget negativt. I bund og grund er det vel positivt, hvis en producent mener, at hans produkt har højere værdi?

Forbrugerne vil afgøre, om der er overensstemmelse mellem værdi og pris. Så måske kan prisstigninger være en del af vækststrategien.

Vi kan naturligvis på sædvanligvis italesætte behovet for innovation igen og igen.

Men det handler ikke kun om at udvikle nye produkter og løsninger, det handler i lige så høj grad om, hvordan vi bedre, mere effektivt og med større succes bringer innovationen ud til forbrugerne.

Vi både kan og skal blive bedre til at sikre værdiskabende ny-lanceringer de optimale forhold, der kan sikre dem succes. Det er en opgave, der skal løses i fællesskab.

Derfor har DLF i disse uger møder med vore kunder i detailhandlen for en drøftelse af, hvordan vi i branchen sammen og mere succesfuld kan bringe nye produkter til markedet.

Det handler også om at tiltrække investeringer. Et marked i vækst får større opmærksomhed og tiltrækker investeringer.

Netop derfor er det vigtigt vi får brudt nulvækst-udviklingen.

Vi må og skal gøre os interessante for nye investeringer, det er alt andet lige lettere, hvis vi kan dokumentere kontinuerlig bæredygtig vækst.

Ligeledes er et velfungerende marked med de rette rammevilkår afgørende for at kunne tiltrække de rette investeringer.

Her kan man måske lade sig inspirere Sverige, hvor den svenske regering netop har igangsat en undersøgelse af det svenske dagligvaremarked.

Med ønske om god julehandel og et vækstfuldt 2018.