Den største hurdle for at opnå genanvendelse af plastik er kommunernes forskellige måder at indsamle og sortere plast fra skraldespandene i de danske hjem.

Læs også: Kommuner bremser genbrug af plastik

Med en ny plastaftale fra alle Folketingets partier skal kommunerne nu finde en fælles måde at håndtere affaldet på, og det glæder brancheforeningen Plastindustrien.

– Det er simpelthen en stopklods for den cirkulære økonomi, når 98 kommuner selv kan indrette affaldsindsamlingen. I nogle kommuner har forbrugeren mulighed for at sortere forskellige plasttyper, mens det andre steder slet ikke er muligt at sortere plast. Det betyder helt konkret, at mængderne bliver for forskellige, for små og i for dårlig kvalitet. Vi tror på, at indholdet i plasthandlingsplanen trækker i den rigtige retning, og det skaber et solidt grundlag for øget genanvendelse i en højere kvalitet, siger Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien.

Læs også: Færch må hente brugt plastik uden for landets grænser

Hovedpunktet i aftalen er, at der skal skabes et videnscenter for plast, da “parterne kan konstatere, at der på plastik-området generelt er brug for mere viden”.

I teksten er også nævnt nogle af de initiativer, som dansk dagligvarehandel har taget, og man vil således blandt andet “udarbejde en erfaringsopsamling fra de supermarkeder, der har afprøvet pantordninger for bæreposer”, som Salling Group står bag, man vil også “bygge videre på” andre initiativer som, at engangsplastikprodukter er fjernet fra hylderne, at der sælges kød i bakker af genanvendt plast, og at der blandt andet via Forum for cirkulær plastemballage er udviklet designmanualer for bæredygtigt emballagedesign.

Regeringen fremlagde i december en Plasthandleplan, og det er med udgangspunkt i den, der nu kommer en “samarbejdsaftale” mellem alle Folketinget partier. Det understreges i teksten, at “enigheden mellem parterne ikke har karakter af forlig og er ikke en stemmeaftale”.

Læs hele aftalen her: