Engelsk forretning tynger Danish Crown

Fortsatte tab i det engelske selskab Tulip Ltd. samt faldende kødpriser påvirker negativt Danish Crowns årsregnskab

Foto: Danish Crown

Danish Crowns årsregnskab for 2017/18 er dårlig nyt for selskabets 6.830 danske andelshavere, der i forvejen er hårdt ramt af faldende priser på grise- og oksekød og et øget pres på likviditeten.

Slagterikoncernens mål om at løfte afregningen til andelshaverne med 60 øre pr. kilo er nemlig foreløbig strandet af fortsatte store udfordringer i koncernens engelske datterselskab Tulip Ltd., der samlet havde et driftsunderskud på 260 mio. kr. i regnskabsåret, der blev afsluttet med udgangen af september.

Ifølge regnskabet påvirker den engelske forretning Danish Crowns indtjening i en sådan grad, at det vil tage yderligere to ekstra år indfri målet om en højere afregningspris til selskabets ejere.

Tabet i det engelske datterselskab er ikke nyt. I forrige regnskab lå driftsunderskuddet på 231 mio. kr.

– Vi er bestemt ikke tilfredse med regnskabet. Vi er fortsat hårdt ramt af problemerne i vores engelske forretning. Samtidig har en kombination af uro på verdensmarkedet, generelt lave verdensmarkedspriser på grisekød samt en stærk euro kostet på indtjeningen i det forløbne år. Der har vi ikke som forventet formået at forbedre vores overordnede performance, men er i stedet bakket. Det er ikke godt nok, siger Jais Valeur, adm. direktør i Danish Crown.

 Faldende priser

De faldende priser på grise- og oksekød har betydet et dyk i slagterikoncernens omsætning på mere end 1 mia. kr., fra 62 mia. kr. i forrige regnskabsår til 60,9 mia. kr. i det netop offentliggjorte regnskab.

Det på trods af opkøbet af DK-Foods i Danmark, Gzella i Polen og Zandbergen i Holland.

Årets overskud på 1,36 mia. kr. synes af et meget kraftigt fald i forhold til de 2 mia. kr. i 2016/17, men korrigeres for engangsindtægten fra frasalget af Plumrose, svarer tilbagegangen til et betydeligt mindre fald på 151 mio. kr., fremgår det af regnskabet.

Her fremgår det også, at bestyrelsen har indstillet, at der udbetales ca. 1,1 mia. kr. til selskabets ejere restbetaling. Det svarer til 83 øre i gennemsnit per kilo gris, mens so- og kreaturandelshaverne får henholdsvis 73 og 100 øre i snit per kilo.

Fremgang i flere forretninger

Skal Danish Crown formå at løfte afregningen, er det tvingende nødvendigt med en forbedret drift i England.

– En detaljeret gennemgang og analyse af Tulip Ltd. har vist, at vi står med to udfordringer. For det første har vi ikke evnet at sælge alle dele af de engelske grise, vi slagter, godt nok. For det andet er vores omkostninger for høje. Derfor har vi iværksat en gennemgribende spareplan, og de seneste to måneder har vi sagt farvel til flere end 150 funktionærer i den engelske forretning, siger Jais Valeur, der samlet forventer, at omkostningerne bliver reduceret med mere end 200 mio. kr. i næste regnskabsår.

Danish Crowns regnskab er nu langt fra lutter tilbagegang.

Ifølge koncernen leverer alle øvrige forædlingsselskaber bedre resultater end sidste år.

F.eks. stiger resultatet i Tulip Food Company med 29 pct. efter et år med stor fremgang i eksporten af bacon og konserves. Samtidig har Danish Crown vundet betydelige markedsandele i Danmark på både okse- og grisekød.

– Forklaringen på vores fremgang i Danmark er et benhårdt fokus på kvalitet og den danske oprindelse, siger Jais Valeur.