Endnu en rapport vil lempe planloven

Samtidig med, at regeringen har fået overrakt Produktivitetskommissionens endelige rapport, står Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen under Erhvervsministeriet på spring med en ny rapport om detailhandlens fremtid.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer med samme anbefaling til politikerne som Produktivitetskommissionen, nemlig at lempe planloven og tillade hypermarkeder i Danmark.
Direktør for Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen er Agnete Gersing, der også har været medlem af Produktivitetskommissionen.
Kun i udkast
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye rapport "Fremtidens detailhandel" foreligger kun som udkast og er altså ikke offentliggjort endnu. Udkastet til rapporten har været til lukket høring hos en række myndigheder og organisationer.
Dansk Handelsblad kan dog bringe uddrag af udkastet til rapporten.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ønsket at undersøge, om de nuværende rammer i tilstrækkelig grad understøtter, at detailhandlens aktører kan agere, så konkurrencen og produktiviteten i sektoren kan øges.
"Konkurrence og produktivitet i detailhandlen kan øges ved at lempe planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker og samtidig forpligte kommunerne til at tage konkurrencemæssige hensyn i forbindelse med administrationen af planloven," lyder vurderingen, og rapporten fastslår desuden, at "hypermarkeder er ca.
25 pct. mere produktive end almindelige supermarkeder".
"Den særlige danske regulering kan gøre det mindre attraktivt for udenlandske aktører at etablere sig i Danmark," er konklusionen.
Afviser rapport
Naturstyrelsen afviser i sit høringssvar Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens konklusioner.
Naturstyrelsen vurderer, at opgaven ikke er løst, at rapporten er baseret på en ældre rapport, der har været kritiseret fra flere sider, og at disse væsentlige kritikpunkter ikke er blevet behandlet.
"Oplysningen om, at hypermarkeder er 25 pct. mere produktive end almindelige supermarkeder, ser vi ikke underbygget," skriver Naturstyrelsen.
"Konkurrence og produktivitet i detailhandlen kan øges ved at lempe planlovens bestemmelser."
KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN
SÅDAN HAR VI GJORT
Rapporten "Fremtidens detailhandel" ventes at blive offentliggjort i nær fremtiden. Dele af rapporten har allerede været offentliggjort, og Dansk Handelsblad har derfor søgt om aktindsigt i rapportens forarbejder. Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen har imidlertid givet afslag, så derfor bygger artiklen på citater fra udkastet til rapporten, som dagbladet Information offentliggjorde for nylig.

Resten af indholdet 
er kun for medlemmer.

Prøv 4 uger gratis