Dansk Supermarked afviser A-Z-rygte

Hjørrings borgmester har sivet ud, at A-Z-varehus skal omdøbes Bilka Nonfood. Dansk Supermarked afviser dog konkrete planer for at omdanne A-Z varehuset i Hjørring

Vismænd: Flere hypermarkeder vil øge konkurrencen

Produktivitetsrådet siger i en ny rapport, at en yderligere liberalisering af planloven vil øge konkurrencen i detailhandlen.

Analyse: Bilkas Kvickly-overdragelse får to vindere

Dansk Supermarked tager lidt pres af Coops Kvickly-kæde, mens Bilka får et gammelt ønske opfyldt

Kommuner er skeptiske overfor planlovs-vejledning

Kritik af udkastet til vejledning til planloven fra både DSK og Kommunernes Landsforening

Planloven står fortsat højt på dagsordenen

Planloven og en sænkning af punktafgifterne bliver efterårets store politiske temaer

Ny planlov med knaster

Den nye mulighed for at åbne dagligvarebutikker i aflastningsområder kan give anledning til klager

Klart flertal for ny planlov

Planloven vedtages i Folketinget  den 1. juni og gælder fra den 15. juni

Store forskelle i kommunernes butiksplanlægning

Placering af nye dagligvarebutikker er en kommunal balanceakt mellem at sikre tilpas forsyning og beskytte eksisterende handel

Kommuner afviser nye dagligvarebutikker i udkanten af byerne

Kommuner vil have handlen samlet i centrum, så dagligvarekæder får sværere ved at placere nye butikker i udkanten af centerbyer

E-handel vil påvirke fremtidens huslejer

Ny rapport belyser, hvordan den voksende e-handel vil påvirke bylivet, huslejedannelsen og ejendomsværdierne

Mere nyt fra dhblad