Hårdere straffe på vej mod brodne kar i fødevarebranchen

Miljø- og fødevareministeren vil fremsætte et lovforslag, så Fødevarekontrollen kan mandsopdække virksomheder, der blæser på reglerne.

Sliksvindel er mest udbredt i København

Det viser en opgørelse fra Skat, der dog kan se, at problemet nu også vokser i Jylland

Snyd med slikafgifter for 92 mio. kr.

Omfattende svindel i 2016 får politikerne til at styrke Skats kontrolindsats

Andre lande straffer ulovligt tobakssalg

Opgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, at flere europæiske lande straffer salg af tobak til unge under 18 år hårdt

DSK: Butikker får nej til tobakskampagne

Uenighed mellem handlen og Konkurrencestyrelsen om forslag til frivillig kampagneuge

Jeg vil så gerne være politisk korrekt, men jeg må ikke

Ugens kommentar, John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd

Politikere er lunkne over for leverandør-ombudsmand

Venstre afviser behovet for lovgivning, mens Dansk Folkeparti gerne vil have samhandlen undersøgt nærmere

Forslag om handelsombudsmand møder modstand

Politikere vil ikke følge leverandørerne og lovgive om samhandlen nu, og flere kæder ser intet behov for en ombudsmand

Leverandørerne går efter den engelske model

DLF ønsker en ombudsmand ligesom i England, hvor samhandlen forbedres efter flere spektakulære sager

Apple Pay meldt til Konkurrencestyrelsen

Forbrugerrådet Tænk mener, Apple Pay er konkurrenceforvridende. Det er især låsningen til visa, der møder stor kritik

Mere nyt fra dhblad